Το ίδιο αναγνωριστικό CRS μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν CRS γιατί ποιαδήποτε από τις 21 NAVAREA μπορεί να περιέχει μόνο 25 διαφορετικά αναγνωριστικά (από το Α έως το Ζ) που περιλαμβάνουν Εθνικούς και Διεθνείς NAVTEX. Εκτός αυτού η μορφή αποστολής μηνυμάτων NAVTEX δεν περιλεμβάνει το όνομα του CRS αλλά μόνο το αναγνωριστικό του. Αυτό σημαίνει ότι οι δέκτες NAVTEX πρέπει να έχουν μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων που να περιέχει όλα τα ονόματα των CRS, τα αναγνωριστικά τους και τη NAVAREA στην οποία ανήκουν, για κάθε συχνότητα ξεχωριστά. Κάθε ληφθέν μήνυμα συνήθως συνδέεται με μια καταχώρηση της βάσης δεδομένων που βασίζεται στις χειροκίνητες ρυθμίσεις των CRS. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αναγνωριστικό CRS θα πρέπει να έχει ένα αποθηκευμένο όνομα CRS, διαφορετικά το όνομα του CRS που θα εμφανίζεται στο μήνυμα μπορεί να είναι λάθος ή να απουσιάζει. Επειδή οι CRS αλλάζουν (κατά καιρούς κάποιοι ανοίγουν και κάποιοι κλείνουν), η προαναφερόμενη βάση δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται.
Η λάθος αποθήκευση των ονομάτων των CRS δεν επηρεάζει τη βασική λειτουργία τουδέκτη NAVTEX.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Οι σελίδες για την αποθήκευση των σταθμών (βρίσκονται στο: Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page και Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page) προσδιορίζουν τα ονόματα των σταθμών που εμφανίζονται στις σελίδες διαλογής των σταθμών και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων NAVTEX.
Η ρύθμιση Επιλογής Ονόματος Σταθμού επιστρέπει στο χρήστη να επιλέξει ανάμεσα στο GPS και στη χειροκίνητη επιλογή σταθμού. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση πλοηγηθείτε εκεί και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελακι.

  • Αν στο δέκτη NAVTEX είναι επιλεγμένο το GPS ο δέκτης θα επιλέξει το όνομα του CRS που είναι πιο κοντά στην τρέχουσα θέση του πλοίου αλλά εντός της ίδιας NAVAREA.
  • Αν είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη επιλογή τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα το όνομα του CRS που θα εμφανιστεί για κάθε αναγνωριστικό CRS. Η αποθήκευση λάθος ονόματος CRS (π.χ. Λονγκ Μπιτς (Q) από τη NAVAREA XII αντί για Σπλιτ (Q) από τη NAVAREA III) απλώς θα προκαλέσει λάθος εμφάνιση ονόματος στα ληφθέντα μηνύματα λόγω του αναγνωριστικού του CRS Q. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιουδήποτε αναγνωριστικού CRS πλοηγηθείτε εκεί και πατήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκι.Αλλαγή επιλογής ονόματος σταθμού από GPS σε Manual για τα 518 kHz και ορισμός του αναγνωριστικού CRS Q για το ακρωτήριο Μάλιν, R για τη Ρώμη και U για κανένα - μετά οι επικεφαλίδες των μηνυμάτων θα αλλάξουν αναλόγως


Η ρύθμιση της βάσης δεδομένων σταθμών (βρίσκεται στο: Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page -> Station Database και Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page -> Station Database) χρησιμοποιείται για να γίνονται αλλαγές στις καταχωρήσεις της βάσης δεδομένωντων CRS. Η σελίδα της βάσης δεδομένων σταθμών χωρίζεται σε δύο μισά. Το επάνω μισό δείχνει μια λίστα με όλους τους CRS της βάσης δεδομένων. Το κάτω μισό δείχνει λεπτομέρειες του επιλεγμένου από τη λίστα CRS.


Τροποποίηση μιας υπάρχουσας καταχώρησης:
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να διαλέξετε το σταθμό που θέλετε να τροποποιήσετε (χρησιμοποιήστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκι για να μεταπηδήσετε στα γράμματα των σταθμών της βάσης δεδομένων). Πιέστε το πλήκτρο EDIT γα να τροποποιήσετε τα στοιχεία του σταθμού στη βάση της οθόνης. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε οποιοδήποτε στοιχείο με το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελακι. Κατά την τροποποίηση του ονόματος του σταθμού χρησιμοποιείστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκιγια να αλλάξετε τα γράμματα. Πατήστε το πλήκτρο NEXT για να δεχτείτε το γράμμα που εμφανίζεται και για να προχωρήσετε τον κέρσορα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το ΚΕΝΟ για να διαγράψετε το γράμμα που εμφανίζεται και για να κινήσετε τον κέρσορα στα αριστερά. Όταν τροποποιείτε τα πεδία του γεωγραφικού μήκους και πλάτους να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο NEXT για να επιλέξετε τις μοίρες, τα λεπτά ή τα κύρια σημεία της θέσης. Χρησιμοποιείστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκι για να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή των δεδομένων πατήστε το πλήτρο SAVE για να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων ή το CANCEL για να εγκαταλείψετε την αλλαγή.


Εισαγωγή νέου σταθμού:
Πατήστε το πλήκτρο NEW για να δημιουργήσετε νέα καταχώρηση. Οι κανόνες για την καταχώριση νέου σταθμού είναι ίδιοι με αυτούς που περιγράφηκαν παραπάνω. Για την τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος σταθμού. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή των δεδομένων πατήστε SAVE ή CANCEL ανάλογα με το τι χρειάζεται.


Διαγραφή ενός σταθμού:
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε νατροποποιήσετε (χρησιμοποιείστε το ΔΕΞΙ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ βελάκι για να μετακινηθείτε σταγράμματα των σταθμών). Πατήστε το πλήκτρο DELETE . Επιβεβαιώστε ή ακυρώστε τηδιαγραφή πατώντας CONFIRM ή CANCEL αντίστοιχα.