Όλοι οι δέκτες NAVTEX χρειάζονται φωτισμό για την οθόνη και τα πλήκτρα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα φωτός, δηλαδή μέρα/νύχτα. Αυτός διατίθεται με το ειδικό κουμπί ή μέσω των ρυθμίσεων

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Η αντίθεση και η φωτεινότητα της οθόνης μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:
Setup Mode -> General View -> LCD Page
Αυτή η λειτουργία όμως δεν υποστηρίζεται στον προσομοιωτή.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM