Οι Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) είναι τμήμα της WWNWS (Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης). H WWNWS είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσεις από επίσημους παροχείς πληροφοριών όπως:
  • Εθνικά Υδρογραφικά Γραφεία, για προειδοποιήσεις πλεύσεις και δεδομένα διόρθωσης χαρτών
  • Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, για προειδοποιήσεις και προβλέψεις καιρού.
  • Κέντρα Συντονισμού Διασώσεων (RCC), για σηματα κινδύνου από την ξηρά προς τα πλοία και άλλες τέτοιες πληροφορίες
  • Η Διεθνής Περιπολία Πάγων (IIP), για ύπαρξη παγόβουνων στους ωκεανούς.

Η λήψη MSI είναι δωρεάν προς όλα τα πλοία.

Στις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS A1 και A2 οι MSI μεταδίδονται μέσω του συστήματος NAVTEX, και έξω από αυτές μέσω του συστήματος SafetyNET (με τον INMARSAT) ή και με HF NBDP. Από την άλλη, το σύστημα SafetyNET δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A4.

Οι MSI περιλαμβάνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με τη ναυτιλιακή ασφάλεια, ιδίως προειδοποιήσεις, με τη χρήση διαφόρων ασύρματων συστημάτων για να διασφαλίζεται η κάλυψη διάφορων θαλάσσιων περιοχών. Τα συστήματα που παρέχουν τέτοιες πληροφορίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πλοία κάθε μεγέθους και εθνικότητας μπορούν να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας. Ως επί το πλείστον αυτές οι πληροφορίες έχουν τη μορφή προειδοποιήσεων πλεύσης και καιρικών συνθηκών (μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλα μηνύματα σχετικά με έκτακτες ανάγκες ή με την ασφάλεια). Οι MSI μπορεί να μεταδοδούν μέσω τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης (NAVTEX, EGC) ή μέσω φωνής (VHF, MF). Σε κάποια μέρη του κόσμου μπορούν επίσης να ληφθούν μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. η Αυστραλία). Πολλές προειδοποιήσεις έχουν προσωρινή φύση, αλλά άλλες μπορεί να ισχύουν για αρκετές βδομάδες και μπορεί να αντικατασταθούν από άλλλες ειδοποιήσεις.
Última atualização: sábado, 25 Abr 2020, 19:50