Πριν κλείσετε το τερματικό Inmarsat C πρέπει να κάνετε log out. Κατά την αποσύνδεση του λογιμικού σας θα στείλει ένα μήνυμα στον NCS που θα αναφέρει ότι το τερματικό δε θα είναι διαθέσιμο στο εξής. Αυτό πρέπει να γίνει για να γνωρίζει το σύστημα ότι το τερματικό δεν είναι διαθέσιμο. Αν προσπαθήσει κάποιος να στείλει μήνυμα σε αυτό το τερματικό το σύστημα θα απαντήσει στον αποστολέα ότι η παράδοση δεν είναι δυνατή γιατί το σύστημα ξέρει ότι το τερματικό έχει αποσυνδεθεί. Αυτή η προσπάθεια δε θα χρεωθεί. Όταν ο πομποδέκτης έχει σβηστεί χωρίς να γίνει αποσύνδεση ο LES θα πρσπαθήσει πέντε φορές να παραδόσει το μήνυμα. Όταν δεν παραδοθεί μετά τις πέντε φορές το κόστος της κανονικής παράδοσης θα χρεωθεί στον αποστολέα. Στα πλοία είναι εύκολο να σβήσετε το τερματικό με το κουμπί on/off χωρίς να αποσυνδεθείτε. Σε αυτή την περίπτωση όμως το σύστημα του Inmarsat δε θα ξέρει ότι το σύστημα είναι σβηστό και θα προσπαθεί να παραδόσει κάθε μήνυμα που απευθύνεται στο τερματικό και ο αποστολέας θα χρεώνεται χωρίς να γίνεται παράδοση του μηνύματος.


Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Σβήστε το τερματικό:


  • Προχωρήστε στο μενού με τα βελάκια στο Options και πατήστε Enter.
  • Πηγαίνετε στο Logout με τα βελάκια και πατήστε Enter.
  • Το παράθυρο θα εμφανίσει: Confirm Logout Yes/No (επιβεβαιώστε αποσύνδεση. Ναι/Οχι).
  • Προχωρήστε στο Yes με τα βελάκια και πατήστε Enter.
  • Τώρα το πεδίο κατάστασης στην κορυφή της οθόνης θα γράφει LOGOUT.
  • Μετά από περίπου 25 δευτερόλεπτα το τερματικό θα έχει ολοκληρώση την αποσύνδεση και στην οθόνη θα εμφανηστεί ένα παράθυρο που θα λέει: logout successfull. Press esc to continue! (Επιτυχής αποσύνδεση. Πατήστε ESC για να συνεχίσετε!)
  • Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το ESC.
  • Τώρα το πεδίο κατάστασης στην κορυφή της οθόνης θα γράφει Logged out.
  • Τώρα το τερματικό θα είναι έτοιμο να σβήσετε τον πομποδέκτη και το τερματικό μηνυμάτων.Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM