Το τερματικό Inmarsat C μπορεί να λαμβάνει μηνύματα. Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ταμηνύματα EGC και τα επιλεκτικά μηνύματα (μόνο προς το συγκεκριμένο τερματικό). Τα μηνύματα EGC που λαμβάνονται και εμφανίζονται είναι τα μυνήματα που στέλνονται μέσω του δορυφόρου στον οποίο είστε συνδεδεμένοι. Τα μηνύματα EGC θα εξηγηθούν στο κεφάλαιο για τις MSI.
Τα μηνύματα EGC χωρίζονται σε:
 • μηνύματα SafetyNET για την τρέχουσα NAVAREA.
 • μηνύματα SafetyNET για την επιλεγμένη επιλέον NAVAREA (όταν αυτό έχει επιλεγεί στο μενού των EGC),
 • περιφερειακά σήματα SafetyNET, όταν η θέση σας είναι στην ορισμένη περιοχή.
 • Μηνύματα FleetNET, όταν ανήκετε στην ομάδα πλοίων που απευθύνεται το μήνυμα.
Τα επιλεκτικά μηνύματα απευθύνονται άμεσα στο τερματικό Inmarsat C. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να είναι τέλεξ, E-mail, μηνύματα κειμένου από άλλα τερματικά Inmarsat. Η λήψη μηνυμάτων EGC θα φανεί στο πεδίο κατάστασης στην κορυφή της οθόνης που θα γράφει τη λέξη EGC. Κατά τη λήψη ενός μηνύματος EGC αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Mail στον πομποδέκτη.
Ο εκτυπωτής που συνδέεται με τον πομποδέκτη θα τυπώνει πάντα τα μηνύματα EGC SafetyNET. Τα ληφθέντα επιλεκτικά σήματα τυπώνονται όταν αυτό έχει προγραμματιστεί στο μενού setup στην κατηγορία routing. Κατά τη λήψη ενός μηνύματος με προτεραιότητα Κινδύνου ή Έκτακτης Ανάγκης ο βομβητής του πομποδέκτη σημαίνει συναγερμό και το τερματικό μηνυμάτων εμφανίζει ενα παράθυρο: Urgent EGC message received. Press Esc to continue! (Λήψη επείγοντος μηνύματος EGC. Πατήστε ESC για να συνεχίσετε!)
Όταν ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεμένος με τον πομποδέκτη δε λειτουργεί σωστά, είναι σβηστός ή δεν έχει χαρτί θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα μέσω του βομβητή και θα εμφανιστεί στο τερματικό μηνυμάτων ένα μήνυμα: π.χ. Printer offline. Press Esc to continue! (Εκτυπωτής εκτός λειτουργίας. Πατήστε ESC για να συνεχίσετε!) Όλα τα ληφθέντα μηνύματα θα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο δίσκο του τερματικού μηνυμάτων. Τα επιλεκτικά μηνύματα θα αποθηκεύονται μόνο όταν έχει επιλεγεί αυτό στο μενού setup στην κατηγορία routing.
Όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα μπορούν να εντοπιστούν στο μενού, στην κατηγορία logs: transmit log, receive log και EGC log (απεσταλμένα, εισερχόμενα και αρχείο EGC).

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Η λήψη μηνυμάτων EGC θα εμφανιστεί στο πεδίο κατάστασης στην κορυφή της οθόνης που θα γράφει EGC.
Εμφάνιση μηνυμάτων EGC στην οθόνη:
 • Πηγαίνετε στο Logs στο μενού με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Επιλέξτε EGC log με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Τώρα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα EGC.
 • Για να περιηγηθείτε στη λίστα χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτων βελάκι.
 • Επιλέξτε View in the window για να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το μήνυμα.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το EGC log.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το μενού logs.
Η λήψη μηνυμάτων EGC με προτεραιότητα κινδύνου/έκτακτης ανάγκης θα εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης που θα γράφει EGC. Ενώ η οθόνη επεξεργασία θα γράφει: Receiving urgent EGC. Press esc to continue. (Λήψη επείγοντος μηνύματος. Πατήστε ESC για να συνεχίσετε.) Θα υπάρχει και ηχητική ειδοποίηση.

Η αποστολή επιλεκτικών μηνυμάτων θα εμφανίζεται στη πεδίο κατάστασης στην κορυφή της οθόνης που θα γράφει mail.
Εμφανίστε τα ληφθέντα επιλεκτικά μηνύματα στην οθόνη:
 • Πηγαίνετε στο Logs στο μενού με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Επιλέξτε received log με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Τώρα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα EGC.
 • Για να περιηγηθείτε στη λίστα χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτων βελάκι.
 • Επιλέξτε View in the window για να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το μήνυμα.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το Received log.
 • Πατήστε esc για να βγείτε από το μενού logs.
Η λήψη επιλεκτικών μηνυμάτων ρουτίνας θα εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης που θα γράφει mail.


Περιγραφή
Ultima modificare: sâmbătă, 25 aprilie 2020, 19:50