Στο τερματικό Inmarsat C υπάρχουν δύο δυνατότητες αποστολής σήματος Κινδύνου, μέσω της συσκευής με το κουμπί Distress πάνω στον πομποδέκτη όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο Σήμα ΚΙΝΔΥΝΟΥ ή μέσω του λογισμικού. Το πλεονέκτημα της αποστολής μέσω συσκευής είναι ότι είναι εύκολη και γίνεται γρήγορα. Το μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μόνος σας LES εκείνη την ώρα και ότι δεν μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη φύση του κινδύνου.
Η επιλογή του λογισμικού είναι λίγο πιο δύσκολη και λίγο πιο αργή, αλλά σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη φύση του κινδύνου και τον LES που μπορεί να προσφέρει βοήθεια (π.χ. γιατί συνεργάζεται με τον υπεύθυνο MRCC στην περιοχή που βρίσκεστε).
Η επιλογή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να γίνει στο Distress Message Genarator που βρίσκεται στο μενού στην κορυφή της οθόνης κάτω από τον Κίνδυνο. Η συντόμευση Alt+D μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για γρήγορη μετάβαση στο μενού κινδύνου. Μετά την προετοιμασία των λεπτομερειών μπορείτε να στείλετε το μήνημα πατώντας το κουμπί Distress για 5 δευτερόλεπτά. Προσοχή:
Πριν στείλετε ένα σήμα Κινδύνου, ελέγξτε τη γεωγραφική θέση σας και συγκρίνετέ τη με τη θέση που εμφανίζεται στο τερματικό του Inmarsat C. Αν είναι απαραίτητο διορθώστε τη χειροκίνητα!
Για να στείλετε αργότερα μηνύματα στον ίδιο MRCC μπορείτε να ετοιμάσετε το κείμενο στην οθόνη επεξεργασίασ και να επιλέξετε την προτεραιότητα Distress στο μενού Τransmit. Σε αυτό το μενού το Βιβλίο Διευθύνσεων θα εμφανίσει άμεσα το Search and Rescue (έρευνα και διάσωση). Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα θα μεταφερθεί άμεσα από τον LES στο συνεργαζόμενο MRCC (για τον κατάλογο των συνεργαζόμενων σταθμών βλ Παράρτημα). Η αποστολή σήματος Κινδύνου δεν εχει ποτέ κωδικό.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

 • Πηγαίνετε στο Distress στο μενού με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Στο παράθυρο θα εμφανιστεί: "this does not send a Distress Alert, it only sets the Distress message, you must use tranceivers frontpanel button to send a Distress alert. Press any key to continue!" (αυτό δεν αποστέλλει σήματα κινδύνου, απλώς ετοιμάζει το μήνυμα κινδύνου. Πρέπει να χρησιμοποιείσετε το κουμπί στη μπροστινή μεριά του πομποδέκτη για να στείλετε το σήμα Κινδύνου. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσετε.)
 • Πιέστε ένα πλήκτρο και μπείτε στο Distress message generator (σύνταξη μηνύματος κινδύνου).
 • Επιλέξτε τον προτιμούμενο LES πατώντας το κενό, χρησιμοποιείστε τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Όταν η θέση είναι εντάξε περάστα στο Nature of Distress με τα βελάκια και επιλέξτε τη φύση του κινδύνου με το κενό.
 • Προχωρήστε στο ΟΚ με τα βελάκια και πατήστε enter.
 • Σηκώστε το καπάκι για να φτάσετε στο πλήκτρο distress.
 • Στείλε το Σήμα Κινδύνου πατώντας το κουμπί στον πομποδέκτη για 5 δευτερόλεπτα.
 • Κατά τα 5 δευτερόλεπτα που θα πιέζεται η ενδικτική λυχνία συναγερμού στον πομποδέκτη αρχίζει να αναβοσβήνει και ο ενσωματωμένος βομητής του τερματικού αρχίζει να χτυπάει.
 • Μετά την περίοδο των πέντε δευτερολέπτων η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και ο βομβητής θα σταματήσει.
 • Όταν το σήμα κινδύνου επιβεβαιωθεί αυτό θα φαίνεται από ένα σύντομο διάστημα που η λυχνία θα σβήνει, κάθε 15 δευτερόλεπτα.
 • Αν το σήμα δεν επιβεβαιωθεί η λυχνία θα σβήσει.
 • Το Σήμα Κινδύνου θα μεταδοθεί μέσω του LES στο συνεργαζόμενο MRCC.
 • Αυτός ο MRCC θα αναγνωρίσει το σήμα κινδύνου.

Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM