Το Inmarsat C δίνει τη δυνατότητα αποστολής σημάτων Έκτακτης Ανάγκης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για την αποστολή μια επείγουσας ιατρικής ανάγκης. Αφού συντάξετε το κείμενο στην οθόνη επεξεργασίας αυτό μπορεί να αποσταλεί εύκολα στην ιατρική υπηρεσία ασυρμάτου ενός ασταθμού που συνεργάζεται με έναν LES χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό πρόσβασης 32. Αυτός ο κωδικός υπάρχει στον κατάλογο του Παραρτήματος. Για παράδειγμα ο ολλανδικός LES Burum συνεργάζεται με το κέντρο διάσωσης MRCC Den Helder που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες μέσω ασυρμάτου. Ο κατάλογος των MRCC που συνεργάζονται με έναν LES υπάρχει στο Παράρτημα. Η αποστολή τέτοιων σημάτων έκτακτης ανάγκης συνήθως είναι δωρεάν.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C


 • Επιλέξτε File στο μενού στην κορυφή της οθόνης με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Επιλέξτε New ASCII με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Τώρα ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κορυφή του πεδίου κειμένου αναφέροντας ότι είναι σήμα έκτακτης ανάγκης που απευθύνεται στην ιατρική υπηρεσία μέσω ασυρμάτου.
 • Αφού εισαχθεί το κείμενο μπορείτε να το στείλετε αμέσως (Alt,T: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποστολής) ή να το αποθηκεύσετε Alt,F,S: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποθήκευσης αρχείων).
 • Πηγαίνετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων πιέζοντας το Κενό.
 • Προσθέστε νέα διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το special και συμπληρώνοντας τον ειδικό κωδικό πρόσβασης 32.
 • Πηγαίνετε στο Land Station (επίγειος σταθμός) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό. Μετά επιλέξτε τον Land Earth Station Burum με τα βελάκια και επιβεβιώστε την επιλογή σας με το Enter.
 • Πηγαίνετε στο [X] Text in editor με τα βελάκια (περάστε αυτό το στοιχείο όταν θεέλετε να στείλετε το μήνυμα κειμένου σας από την οθόνη). Επιλέγοντας το Κενό σε αυτή τη θέση θα αφαιρέσει το [ ] Text in editor και το File: παρακάτω σε αυτό το πεδίο αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενός αποθηκευμένου αρχείου.
 • Πηγαίνετε στο μενού priority (προτεραιότητα) με τα βελάκια και επιλέξτε την προτεραιότητα (Ρουτίνας) του μηνύματος.
 • Πηγαίνετε στο request confirmation (αίτηση αναφοράς) και αποφασίστε αν θέλετε να σας παραδοθεί αναφορά επιβεβαίωσης. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Print με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε να τυπώσετε το αρχείο. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο immediate transmission με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε άμεση αποστολή. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Send με τα βελάκια και πατήστε enter (ή εισάγετε κωδικό αν προστατεύεται).
 • Το αίτημα ιατρικών συμβουλών θα αποσταλεί στον LES και μετά την επιτυχή παράδοση θα δεχτείτε επιβεβαίωση, αν το έχετε επιλέξει.
 • Κατά την αποστολή του μηνύματος αναβοσβήνει τη ενδεικτική λυχνία Send στον πομποδέκτη και το πεδίο της κατάστασης στην οθόνη γράφει Sending.
Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων μπορεί να παρακολουθείται στο ημερολόγιο αποστολών (transmit log).Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM