Οι λειτουργίες του τερματικού μηνυμάτων γίνονται μέσω του πληκτρολογίου που είναι συνδεδεμένο με το τερματικό. Με αυτό το πληκτρολόγιο μπορείτε να ελέγξετε τις λειυοργίες της οθόνης. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα της οθόνης.

Message terminal screen
Παράδειγμα της οθόνης του τερματικού μηνυμάτων

Ένα παράθυρο είναι μια περιοχή της οθόνης με διπλή οριακή γραμμή. Μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα πολλά παράθυρα στην οθόνη που το ένα να υπερκαλύπτει το άλλο. Το παράθυρο στην κορυφή θα έχει μια σκιά. Αυτό δείχνει ότι το επόμενο χτύπημα στο πληκτρολόγιο θα κατευθυνθεί σε αυτό το παράθυρο.
Ο Τίτλος δείχνει το όνομα του παραθύρου.
Το πεδίο του κειμένου είναι το κομμάτι της οθόνης όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο. Το πεδίο της κατάστασης είναι ένα πεδίο που δείχνει την τρέχουσα ωκεάνια περιοχή και πληροφορίες για την κατάσταση. Όταν ο πομποδέκτης είναι συνδεδεμένος και δεν εκτελεί σάρωση, σύνδεση, αποσύνδεση ή έλεγχο σύνδεσης (Scan, Login, Logout ή Link Test), φαίνεται η τρέχουσα ωκεάνια περιοχή. Το GPS Mode δείχνει τον τρόπο λειτουργίας του GPS. Αυτός αποτελείται από τρία επίπεδα. Εντοπισμός, 2-D ή 3-D και υποδεικνύεται με τη χρήση των κελιών 0-3 που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

GPS mode
Τρόπος λειτουργίας GPS

Ο μετρητής σήματος INM-C υποδηλώνει τη δύναμη του δορυφορικού σήματος από 0-5 με τη χρήση τετράγωνων κουτιών. Η κλίμακα υποδηλώνεται με 5 κουκιδίτσες. Χρειάζονται 3 ή περισσότερα κουτιά για να γίνει αξιόπιστη σύνδεση. Το ρολόι δείχνει το σύστημα του χρόνου. Το πεδίο των σημειώσεων δείχνει διάφορες πληροφορίες κατάστασης ή συμβουλές για τα κουμπιά που πρέπει να πατήσουμε. Αυτές είναι Space για το κενό και Enter για το enter. Η σκιά δείχνει το κορυφαίο παράθυρο. Όταν πληκτρολογείτε στο πληκτρολόγιο οι εντολές θα δίνονται σε αυτό το παράθυρο.
Λειτουργίες ειδικών πλήκτρων.

TΓια να λειτουργήσει το πρόγραμμα του τερματικού μηνυμάτων πρέπει να ξέρετε ποιο πλήκτρο να πατήσετε. Τώρα θα εξηγήσουμε τη λειτουργικότητα των ειδικών πλήκτρων στο πληκτρολόγιό σας.
Esc: πιέζοντας το Esc θα πηγαίνετε πάντα ένα βήμα πίσω.

Το Enter χρησιμοποιείται για τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Για επιλογή τις τονισμένης εντολής.
  • Για εισαγωγή νέαςε γραμμής στο πεδίο κειμένου.
  • Για να επιβεβαιώσετε τιμές, ονόματα, κλπ, που έχετε πληκτρολογήσει.

Τα βελάκια μετακινούν τον τονισμό ή το σημείο εισαγωγής. Και τα δύο είναι γνωστά ως κέρσορες. Υπάρχουν τέσσερα βελάκια: πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί.

Alt: Το Alt συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με κάποιο άλλο πλήκτρο. Το άλλο πλήκτρο είναι το υπογραμμισμένο γράμμα στο μενού εντολών. Πιέζετε διαρκώς το Alt και μετά πιέζετε μία φορά το δεύτερο πλήκτρο, π.χ. το ALT F θα ανοίξει την καρτέλα “File”, ALT O θα ανοίξει την καρτέλα “Options”, κλπ.

Το κενό χρησιμοποιείται για τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Εισαγωγή κενών χαρακτήρων στο πεδίο κειμένου.
  • Αλλαγή της τιμή ενός πεδίου που δεν μπορεί να αλλαχθεί διαφορετικά. Αυτό ισχύει για τα πεδία της οθόνης όπως: (•) () [X] [ ] Αν πατήσετε το κενό όταν ο τονισμός βρίσκεται σε ένα τέτοιο πεδίο θα αναστρέψετε την αξία, π.χ. αν έχετε (), θα αλλάξει σε (•) και αντιστρόφως. Όταν το κενό έχει αυτή τη λειτουργία η πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου (το πεδίο των σημειώσεων) κανονικά θα γράφει Space.
  • Όταν συμπληρώνετε ένα πεδίο μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον πληροφορίες. Όταν το πλήκτρο του κενού έχει αυτή τη λειτουργία η πάνω αριστερή γωνία κανονικά θα γράφει Space.
  • Σημείωση στοιχείων σε κάποιες λίστες. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Κατάλογο αρχείων (Directory) και στον Κατάλογο Διευθύνσεων (Address Book).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM