Το τερματικό μηνυμάτων που είναι συνδεδεμένο με τον πομποδέκτη Inmarsat C χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εκπομπής και λήψης μηνυμάτων.
Το τερματικό μηνυμάτων αποτελείται από:
1. Την οθόνη.
2. Το δίσκο, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των μηνυμάτων, κλπ.
Inmarsat message terminal
Στο πίσω μέρος του τερματικού θα βρούμε:
3. Την υποδοχή για το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιείται για το χειρισμό του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο τερματικό
4. Την υποδοχή DC, η τάση πρέπει να είναι ανάμεσα στα 10 και 32 Volt DC.
5. Την υποδοχή του εκτυπωτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δεύτερου εκτυπωτή. Ο φωτοαντιγραφικός εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον πομποδέκτη.
6. Η υποδοχή Com 1, DTE (Τερματικός Εξοπλισμός Δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον εξοπλισμό.
7. Η Com 2, DTE (Τερματικός Εξοπλισμός Δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση επιπλέον εξοπλισμού.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM