Το σύστημα Inmarsat είναι ένα δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών.
Χρησιμοποιείται από πλοία αλλά και από άλλους χρήστες. Αυτό το σύστημα Inmarsat υποστηρίζει το σύστημα GMDSS και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται από πολλά πλοία εντός και εκτός της SOLAS.
Εκτός του συστήματος GMDSS το σύστημα Inmarsat δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποστολή σημάτων κινδύνου στη Θαλάσσια Περιοχή Α3. Οι Περιοχές Α1 και Α2 δεν αποκλείονται από την αποστολή σημάντων κινδύνου μέσω του Inmarsat, αλλά σε αυτές τις περιοχές το GMDSS προσφέρει καλύτερες λύσεις. Χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολή Πληροφοριών Ναυτικής Αφάλειας (MSI) εκτός κάλυψης του σταθμού NAVTEX.

Ιστορική αναδρομή

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου 1979.
Τότε ο Inmarsat αντικατέστησε το δίκτυο Marisat της αμερικανικής εταιρείας Comsat.
Από τότε κατέστη δυνατό για τα πλοία εν πλω να επικοινωνούν μέσω δορυφόρου. Στην αρχή, το σύστημα χρησιμοποιείτο μόνο από πλοία.
Σήμερα ο Inmarsat προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων/υπηρεσιών για αεροπλά και άλλους επίγειους χρήστες.
Εκτός από τις εμπορικές του δραστηριότητες ο Inmarsat δεσμεύτηκε στον IMO να διασφαλίσει ένα απολύτως λειτουργικό δίκτυ επικοινωνιών για την αποστολή σημάτων κινδύνου.

Δορυφορική Διάδοση

Οι υπηρεσίες Inmarsat χρησιμοποιού τη διάδοση άμεσου κύματος (όπως η γραμμή οπτικής επαφής του VHF). Πρέπει να υπάρχει πάντα μια άμεση γραμμή οπτικής επαφής ανάμεσα στην κεραία Inmarsat του πλοίου και στο χρησιμοποιούμενο δορυφόρο. Γι' αυτό το λόγο οι κεραίες πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία μακριά από τις υπερδομές ή άλλες κατασκευές. Η κάλυψη για τους σκοπούς του GMDSS θεωρείται αξιόπιστη σε γεωγραφικό πλάτως 70 μοιρών βόρεια και 70 μοιρών νότια (υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεαζόμαστε από τη "σκιά" των βουνών, του εδάφους ή κτιρίων), αν και η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί βορειότερα και νοτιότερα από τις προαναφερθείσες 70 μοίρες. Όσο πιο μακριά είμαστε από τον ισημερινό τόσο μικρότερη είναι η γωνία σκόπευσης μεταξύ κεραίας και δορυφόρου και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να χαθεί η θέαση του δορυφόρου όταν είμαστε κοντά στην ξηρά ή σε κάποιο άλλο εμπόδιο

Satellite positions
Δορυφόροι Inmarsat 36.000 km πάνω από τη Γη.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει τη θέση των τεσσάρων δορυφόρων του Inmarsat. Αυτοί οι γεωσταθεροί δορυφόροι σε τροχιά βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση πάνω από τον ισημερινό.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM