Η Εκπομπή AM είναι η διαδικασία εκπομπής χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση κατά πλάτος. Η AM ήταν η επικρατούσα μέθοσος εκπομπής τα πρώτα 80 χρόνια του 20ου αιώνα και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως κατά τον 21ο. Η ραδιοτεχνολογία AM είναι απλούστερη από τον ασύρματο SSB και FM. Ο δέκτης AM εντοπίζει τις διακυμάνσεις των ραδιοκυμάτων σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Η εκπομπή AM είναι από τους λίγους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η ναυτική ραδιοτηλεφωνία MF/HF. Η χρήση της διαμόρφωσης κατά πλάτος δεν επιτρέπεται κατά τη ναυτική επικοινωνία και ο πομπός της ραδιοτηλεφωνίας MF/HF απενεργοποιείται.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM