Αυτή η προτεραιότητα είναι χαμηλότερη από την Έκτακτη Ανάγκη και υποδηλώνει ένα σταθμό που εκπέμπει MSI (Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας), κάποια σημαντική προειδοποίηση πλεύσης ή μια μετεωρολογική πρόβλεψη.

Οι κλήσεις και οι επικοινωνίες ασφαλείας περιέχουν:
1. προδοποιήσεις πλεύσης και καιρικών συνθηκών
2. Πληροφορίες ασφάλειας πλεύσης μεταξύ πλοίων
3. αναφορές επικοινωνιών από πλοία
4. επικοιωνίες ασφαλείας για SAR - επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
5. άλλα μηνύματα ασφαλείας.

Σε ένα επίγειο σύστημα η αναγγελία του μηνύματος ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να γίνεται σε μία από τις πολές συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας χρησιμοποιώντας τεχνικές DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).
Το σήμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αποτελείται από τη λέξη SECURITE – στη ραδιοτηλεφωνία πρέπει να προφέρετε στα γαλλικά.
Η μορφή της κλήσης ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή του μηνύματος ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ υποδηλώνει ότι ο σταθμός που καλεί έχει να μεταδόσει μια σημαντική προειδοποίηση σχετικά με την πλεύση ή με τις καιρικές συνθήκες.

ΓΕΝΙΚΑ:

 1. Στη ραδιοτηλεφωνία το μήνυμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να προηγείται από το σήμα ασφαλείας που επαναλαμβάνετε τρεις φορές και από την ταυτότητα του σταθμού που εκπέμπει.
 2. Στην NBDP (Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης) - Ραδιοτέλεξ - το μήνυμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να προηγείται από το σήμα ασφαλείας που επαναλαμβάνεται μία φορά και από την ταυτότητα του σταθμού που εκπέμπει.
 3. Το μήνυμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με τηλεγραφία άμεσης εκτύπωσης πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές διόρθωσης λαθών. Όλα τα μηνύματα πρέπει να προηγούνται από τουλάχιστον ένα χαρακτήρα επιστροφής, ένα χαρακτήρα τροφοδότησης γραμμής, ενα χαρακτήρα shift και το σήμα ασφαλείας SECURITE.
 4. Οι επικοινωνίες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μέσω τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης κανοικά θα πρέπει να γίνονται με τη ρύθμιση εκπομπής FEC (Αυτόματη Διόρθωση). Η ρύθμιση ARQ (Αυτόματης Αίτησης Επανάληψης) μπορεί να χρησιμοποιείται όταν είναι επωφελής.
 5. Τα μηνύματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από σταθμούς πλούων που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με κυκλώνες θα πρέπει να μεταδίδονται, με την ελάχιστη καθυστέρηση, σε άλλους κοντινούς κινητούς σταθμούς και στις αρμόδιες αρχές στο πρώτο σημείο στεριάς με το οποίο μπορεί να γίνει σύνδεση.
 6. Τα μηνύματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από σταθμούς πλούων που περιέχουν πληροφορίες για την παρουσία επικίνδυνου πάγου, ναυαγίων ή άλλων κινδύνων για την πλεύση θα πρέπει να μεταδίδονται, με την ελάχιστη καθυστέρηση, σε άλλους κοντινούς κινητούς σταθμούς και στις αρμόδιες αρχές στο πρώτο σημείο στεριάς με το οποίο μπορεί να γίνει σύνδεση.

Αυτές οι εκπομπές θα πρέπει να προηγούνται από το σήμα ασφαλείας.

Διαδικασίες για επικοινωνία ασφαλείας σε συχνότητες MF/HF

Η DSC, στις συχνότητες κλήσεων ασφαλείας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους παράκτιους σταθμούς για να παρέχει συμβουλές πεύσης και από τα πλοία για να παρέχυν συμβουλές στους παράκτιους σταθμούς ή και στους νυοφόρους πλοίων.
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται για τα μηνύματα ασφαλείας με τη χρήση DSC είναι οι παρακάτω:

 • 2187.5 kHz
 • 4207.5 kHz
 • 6312 kHz
 • 8414.5 kHz
 • 12577 kHz
 • 16804.5 kHz

Η εκπομπή ενός μηνύματος ασφαλείας πρέπει να ακολουθεί δύο βήματα:

 • αναγγελία μηνύματος ασφαλείας,
 • εκπομπή μηνύματος ασφαλείας.

Η αναγγελία γίνεται με την εκπομπή μιας κλήσης ασφαλείας DSC σε μια συχνότητα κινδύνου και ασφάλειας MF/HF.
Το μήνυμα ασφαλείας συνήθως εκπέμπεται στις συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας στην ίδια ζώνει που εστάλη και η DSC.
Η κλήση ασφαλείας DSC πρέπει να απευθύνεται προς όλα τα πλοία, όλα τα πλοία μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή προς ένα συγκρκριμένο σταθμό.

Η συχνότητα στην οποία θα μεταδοθεί το μήνυμα ασφαλείας περιλαμβάνεται στην κλήση DSC.

Η εκπομπή του μηνύματος ασφαλείας πραγματοποιείται ως εξής:

Αναγγελία:

 • συντονίστε τον πομπό στις συχνότητες κινδύνου DSC.
 • επιλέξτε τον τύπο της κλήσης στη συσκευή DSC (όλα τα πλοία, γεωγραφική περιοχή ή συγκεκριμένος σταθμός).
 • επιλέξτε στο πληκτρολόγιο της συσκευής DSC:

 1. συγκεκριμένη περιοχή ή αριθμό MMSI συγκεκριμένου σταθμού
 2. την κατηγορία της κλήσης (ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
 3. τη συχνότητα στην οποία θα μεταδοθεί το μήνυμα ασφαλείας.
 4. το είδος της επικοινωνίας με την οποία θα μεταδοθεί το μήνυμα ασφαλείας (ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτέλεξ - NBDP (τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης)).
 5. μεταδόστε την κλήση ασφαλείας DSC.


Εκπομπή του μηνύματος ασφαλείας μέσω ραδιοτηλεφωνίας:

 • συντονίστε τον πομπό στη συχνότητα που δηλώνεται στην κλήση DSC.
 • μεταδόστε το μήνυμα ασφαλείας μέσω ραδιοτηλεφωνίας ως εξής:

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα του συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)

(Μήνυμα ασφαλείας)

ΚΛΕΙΝΩ
Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

Προειδοποίηση πλεύσης 0845 UTC

Θέση 450 36’ Βόρεια 0130 32’ Ανατολικά

Εθεάθησαν 3 κοντέινερ 6 μέτρων μερικώς βυθισμένα

Κίνδυνος στην πλεύση

ΚΛΕΙΝΩ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Αν χρειάζεται, ανάψτε τον πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Menu.
 3. Επιλέξτε DSC CALL από το μενού SELECT με το πάνω και κάτω βελάκι.
 4. Πατήστε όραν ανάψει η μπάρα DSC CALL.
 5. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT TYPE OF CALL (επιλογή είδους κλήσης) επιλέξτε το AREA (περιοχή).
 6. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 7. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT CATEGORY (επιλογή κατηγορίας) επιλέξτε SAFETY με το πάνω και κάτω βελάκι.
 8. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 9. Στο παράθυρο ENTER WORK FREQ μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα εργασίας ή να δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα.
 10. Αν δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ. Αν θέλετε να προγραμματίσετε άλλη συχνότητα εργασίας πατήστε το CHANGE.
 11. Αν επιλέξετε το CHANGE εισάγεται τη συχνότητα εργασίας από το αριθμολόγιο και επιβεβαιώστε με το ENTER.
 12. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 13. Στο επόμενο παράθυρο που λέγεται SELECT DSC FREQ μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα DSC με το πλήκτρο CHANGE FREQ.
 14. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 15. Στο τελευταίο παράθυρο μπορείτε να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους της εκπομπής.
 16. Αν συμφωνείτε με τη εκπομπή που ετοιμάσατε πατήστε το SEND.
Σήμα ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αυτή η προτεραιότητα είναι χαμηλότερη του Κινδύνου και υποδηλώνει ένα σταθμό που εκπέμπει επείγον μήνυμα για την ασφάλεια ενός ατόμου ή σκάφους. Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και όταν δεν χρειάζεται ή δε δικαιολογείται άμεση βοήθεια. Αυτή η κατηγορία έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κλήσεων εκτός από τα σήματα Κινδύνου.

Μερικές φορές είναι δύσκολο να καθοριστεί πότε μια κατάσταση είναι σοβαρή και επικείμενη και πότε απλά έκτακτη ανάγκη. Για παράδειγμα αν το σκάφος σας χάλασε και παρασύρεται προς τους βράχους και απέχει από αυτούς 20 λεπτά, τότε πρέπει να θεωρηθεί Κίνδυνος. Αν όμως ο χρόνος είναι 4 ώρες τότε είναι κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Αν έχετε ένα επείγον μήνυμα για την υγεία ενός ατόμου και χρειάζεστε ιατρικές συμβουλές (Medico), μπορείτε να έρθετε σε επαφή με ένα γιατρό μέσω ενός CRS ή αν θέλετε την απομάκρυνση κάποιου θύματος η ακτοφυλακή μπορεί να σας προσφέρει Ιατρική Εκκένωση (Medivac).

Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης αποτελούνται από το σήμα έκτακτης ανάγκης (ανακοίνωση) και από το μήνυμα έκτακτης ανάγκης.
Το σήμα έκτακτης ανάγκης (ανακοίνωση) είναι η αρχική φωνητική ή γραπτή διαδικασία. Η ανακοίνωση της έκτακτης ανάγκης είναι μια ψηφιακή επιλεκτική κλήση με τη μορφή του σήματος έκτακτης ανάγκης στις ζώνες που χρησιμοποιούνται για την επίγεια ραδιοεπικοινωνία που στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμεταδίδονται μέσω διαστημικών σταθμών.
Το μήνυμα έκτακτης ανάγκης είναι η μετέπειτα φωνητική ή γραπτή διαδικασία με τη μορφή μηνύματος έκτακτης ανάγκης.

Διαδικασία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Σε ένα επίγειο σύστημα η επικοινωνία έκτακτης ανάγκης αποτελείται από την ανακοίνωση, που μεταδίδεται με την ψηφιακή επιλεκτική κλήση, η οποία ακολουθείται από ένα σήμα και ένα μήνυμα έκτακτης ανάκγης μεσω ραδιοτηλεφωνίας, τηλεγραφίας στενής ζώνης με απ'ευθείας εκτύπωση λη δεδομένων.
Η ανακοίνωση του μηνύματος έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνει σε μία ή περισσότερες συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας που αναφέρονται στον Πίνακα... χρησιμοποιώντας ή ψηφιακή επιλεκτική κλήση και μορφή κλήσης έκτακτης ανάγκης ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας και το σήμα έκτακτης ανάγκης.
Δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστεί αναγγελία αν το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρόκειται με μεταδοθεί μέσω της ναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας.
Οι σταθμοί των πλοίων που δεν είναι εξοπλισμένοι για ψηφιακή επιλεκτική κλήση μπορούν να ανακοινώνουσουν την κλήση και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης εκπέμποντας το σήμα μέσω ραδιοτηλεφωνίας στη συχνότητα 156.8 MHz (κανάλι 16), λαμβάνοντας υπόψη τους ότι άλλοι σταθμοί εκτός εμβέλειας VHF μπορεί να μην ακούσουν την αναγγελία.
Στη ναυτική κινητή υπηρεσία οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να απευθυνθούν είτε σε όλους τους σταθμούς είτε σε ένα συγκεκριμένο σταθμό. Οταν χρησιμοποιείται της τεχνικές της ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης, η αναγγελία της έκτακτης ανάγκης πρέπει να υποδηλώνει ποια συχνότητα θα χρησιμοποηθεί για την αποστολή του επόμενου μηνύματος και, σε περίπτωση μηνύματος προς όλους τους σταθμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μορφή για όλα τα πλοία.

Οι αναγγελίες έκτακτης ανάγκης μπορεί να απευθύνοτναι σε όλα τα πλοία, σε επιλεγμένες ομάδες σκαφών ή σε σκάφη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή σε συγκεκριμένους παράκτιους σταθμούς. Η συχνότητα στην οποία θα μεταδοθεί το μήνυμα μετά την αναγγελία πρέπει να αναφέρεται στην κλήση DSC.

Η κλήση και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρέπει να μεταδίδονται σε μία ή περισσότερες συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας που αναφέρονται στον πίνακα συχνοτήτων κινδύνου και ασφάλειας.
Ωστόσο, στη ναυτική κινητή υπηρεσία, το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρέπει να μεταδίδεται σε μια συχνότητα εργασίας:

 • σε περίπτωση μεγάλου μηνύματος ή ιατρικής κλήσης, ή
 • σε περιοχές μεγάλης κίνησης όταν το μήνυμα επαναλαμβάνεται.

Μια υπόδειξη αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στην αναγγελία ή κλήση έκτακτης ανάγκης.

Στη ναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή αναγγελία ή κλήση έκτακτης ανάγκης πριν την αποστολή του μηνύματος. Ωστόσο, αν είναι διεθέσιμες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις προτεραιότητας δικτύου για την αποστολή του μηνύματος.

Η μορφή της κλήσης έκτακτης ανάγκης και το σήμα του επείγοντος υποδηλώνουν ότι ο σταθμός που καλεί εχει να μεταδόσει ένα πολύ επείγον μήνυμα που αφορά την ασφάλεια μιας κινητής μονάδας ή ενός ατόμου.


Των επικοινωνιών που αφορούν ιατρικές συμβουλές πρέπει να προηγείται το σήμα έκτακτης ανάγκης. Οι Κινητοί σταθμοί που χρειάζονται ιατρικές συμβουλές μπορούν αν τις λάβουν μέσω οποιουδήποτε επίγειου σταθμού που αναφέρεται στον Κατάλογο Παράκτων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών.
Των επικοινωνιών που εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δεν πρέπει να προηγείται σήμα έκτακτης ανάγκης.


SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα του συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)

(Μήνυμα ασφαλείας)

ΚΛΕΙΝΩ
Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας


SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

Προειδοποίηση πλεύσης 0845 UTC

Θέση 450 36’ Βόρεια 0130 32’ Ανατολικά

Εθεάθησαν 3 κοντέινερ 6 μέτρων μερικώς βυθισμένα

Κίνδυνος στην πλεύση

ΚΛΕΙΝΩ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας

Εκπομπή αναγγελίας και μηνύματος έκτακτης ανάγκης σε συχνότητες MF

Αναγγελία:
 • συντονίστε τον πομπό DSC στο κανάλι κλήσεων κινδύνου (2187,5 kHz στις MF)
 • σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής DSC, εισάγετε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC τον επιλογέα μορφής (προς όλα τα πλοία, ομάδες πλοίων, γεωγραφική περιοχή ή μεμονωμένο σταθμό)
 • αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε την 9ψήφια ταυτότητα του συγκεκριμένου σταθμού, ομάδας σταθμών ή της γεωγραφικής περιοχής (δε χρειάζεται αν η σήμανση μορφής είναι στο "όλα τα πλοία")
 • η κατηγορία της κλήσης (έκτακτη ανάγκη),
 • η συχνότητα ή το κανάλι στο οποίο θα μεταδοθεί το μήνυμα έκτακτης ανάγκης,
 • το είδος της επικοινωνίας με την οποία θα μεταδοθεί το μήνυμε (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ) σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής DSC,
 • μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης DSC.
Μετά την αναγγελία DSC το μήνυμα της έκτακτης ανάγκης θα μεταδοθεί στη συχνότητα που δηλώθηκε κατά την κλήση DSC.

Η εκπομπή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης στις MF κανονικά θα πρέπει να απευθύνεται:
 • είτε προς όλα τα πλοία εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής
 • είτε προς ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμό.

Εκπομπή αναγγελίας και μηνύματος έκτακτης ανάγκης σε συχνότητες HF

Αναγγελία:
 • επιλέξτε τη ζώνη HF που θεωρείται καταλληλότερη, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ραδιοκυμάτων HF εκείνη την εποχή και ώρα. Η ζώνη των 8 MHz μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι η κατάλληλη πρώτη επιλογή.
 • συντονίστε τον πομπό HF στο κανάλι κινδύνου DSC της επιλεγμένης ζώνης HF.
 • πληκτρολογήστε ή επιλέξει τη μορφή της κλήσης είτε για κλήση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είτε για μεμονωμένη κλήση σε συσκευή DSC, όπως απαιτείται.
 • σε περίπτωση κλήσης σε συγκεκριμένη περιοχή, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής.
 • ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την πληκτρολόγηση ή επιλογή των σχετικών πληροφοριών με το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC συμπεριλαμβανομένου και του είδους της επικοινωνίας με την οποία θα μετδοθεί το μήνυμα έκτακτης ανάγκης (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ).
 • μεταδόστε την κλήση DSC. και
 • αν η κλήση DSC απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμός, περιμένετε την αναγνώριση της DSC από τον παράκτιο σταθμό. Αν δε γίνει αναγνώριση μέσα σε λίγα λεπτά επαναλάβετε την κλήση DSC σε άλλη συχνότητα HF θα θεωρείτε κατάλληλη.
Η αναγγελία και εκπομπή μηνυμάτω έκτακτης ανάγκης που απευθύνονται σε όλα τα πλοία με συστήματα HF εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής μπορεί να επαναληφθεί σε πολλές ζώνες HF που θεωρούνται κατάλληλες στις προκείμενες συνθήκες.

Η εκπομπή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης σε HF κανονικά θα πρέπει να απευθύνεται:
 • είτε προς όλα τα πλοία εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής
 • είτε προς ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμό.

Εξάσκηση σε ασύρματο MF/HF

 1. Αν χρειάζεται, ανάψτε τον πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Menu.
 3. Επιλέξτε DSC CALL από το μενού SELECT με το πάνω και κάτω βελάκι.
 4. Πατήστε όραν ανάψει η μπάρα DSC CALL.
 5. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT TYPE OF CALL (επιλογή είδους κλήσης) επιλέξτε το AREA (περιοχή).
 6. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 7. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT CATEGORY (επιλογή κατηγορίας) επιλέξτε URGENCY με το πάνω και κάτω βελάκι.
 8. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 9. Στο παράθυρο ENTER WORK FREQ μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα εργασίας ή να δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα.
 10. Αν δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ. Αν θέλετε να προγραμματίσετε άλλη συχνότητα εργασίας πατήστε το CHANGE.
 11. Αν επιλέξετε το CHANGE εισάγεται τη συχνότητα εργασίας από το αριθμολόγιο και επιβεβαιώστε με το ENTER.
 12. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 13. Στο επόμενο παράθυρο που λέγεται SELECT DSC FREQ μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα DSC με το πλήκτρο CHANGE FREQ.
 14. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 15. Στο τελευταίο παράθυρο μπορείτε να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους της εκπομπής.
 16. Αν συμφωνείτε με τη εκπομπή που ετοιμάσατε πατήστε το SEND.♠Το σήμα ασφαλείας εκπέμπεται σε Όλα τα πλοία σε συχνότητες DSC. Πρέπει να ακολουθήσει φωνητική επικοινωνία στο επιλεγμένο κανάλι εργασίας η οποία να ξεκινά με τη λέξει διαδικασίας Securite.

Ειδικοί όροι και διαδικασίες για επικοινωνία DSC σε συχνότητες HF

Η εκπομπή της αναγγελίας DSC ενός μηνύματος ασφαλείας σε συχνότητες HF:
 1. επιλέξτε τη ζώνη HF που θεωρείται καταλληλότερη, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ραδιοκυμάτων HF εκείνη την εποχή και ώρα. Η ζώνη των 8 MHz μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι η κατάλληλη πρώτη επιλογή.
 2. συντονίστε τον πομπό HF στις συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας DSC της επιλεγμένης ζώνης HF.
 3. πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη μορφή της κλήσης είτε για κλήση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είτε για μεμονωμένη κλήση σε συσκευή DSC.
 4. σε περίπτωση κλήσης σε συγκεκριμένη περιοχή, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής.
 5. ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την πληκτρολόγηση ή επιλογή των σχετικών πληροφοριών με το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC συμπεριλαμβανομένου και του είδους της επικοινωνίας με την οποία θα μετδοθεί το μήνυμα έκτακτης ανάγκης (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ).
 6. μεταδόστε την κλήση DSC.
Εκπομπή του μηνύματος Ασφαλείας σε συχνότητες HF:
 • συντονίστε τον πομπό HF στις συχνότητες κινδούν/ασφάλειας (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ) που δηλώνονται στην αναγγελία DSC.
 • αν το μήνυμα πρόκειται να μεταδοθεί μέσω ραδιοτηλεφωνίας ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω
SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα του συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)

(Μήνυμα ασφαλείας)

ΚΛΕΙΝΩ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας

Λήψη Σήματος Ασφάλειας

Τα πλοία που λαμβάνουν μια κλήση ασφαλείας DSC που απευθύνεται σε πάνω από ένα πλοίο ΔΕΝ πρέπει να αναγνωρίζουν τη λήψη της κλήσης DSC, αλλά θα πρέπει να συντονίζουν τον πομπό ραδιοεπικοινωνίας στη συχνότητα που δηλώνεται στην κλήση DSC και να ακούσουν το μήνυμα ασφαλείας.