Αυτή η προτεραιότητα είναι χαμηλότερη του Κινδύνου και υποδηλώνει ένα σταθμό που εκπέμπει επείγον μήνυμα για την ασφάλεια ενός ατόμου ή σκάφους. Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και όταν δεν χρειάζεται ή δε δικαιολογείται άμεση βοήθεια. Αυτή η κατηγορία έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κλήσεων εκτός από τα σήματα Κινδύνου.

Μερικές φορές είναι δύσκολο να καθοριστεί πότε μια κατάσταση είναι σοβαρή και επικείμενη και πότε απλά έκτακτη ανάγκη. Για παράδειγμα αν το σκάφος σας χάλασε και παρασύρεται προς τους βράχους και απέχει από αυτούς 20 λεπτά, τότε πρέπει να θεωρηθεί Κίνδυνος. Αν όμως ο χρόνος είναι 4 ώρες τότε είναι κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Αν έχετε ένα επείγον μήνυμα για την υγεία ενός ατόμου και χρειάζεστε ιατρικές συμβουλές (Medico), μπορείτε να έρθετε σε επαφή με ένα γιατρό μέσω ενός CRS ή αν θέλετε την απομάκρυνση κάποιου θύματος η ακτοφυλακή μπορεί να σας προσφέρει Ιατρική Εκκένωση (Medivac).

Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης αποτελούνται από το σήμα έκτακτης ανάγκης (ανακοίνωση) και από το μήνυμα έκτακτης ανάγκης.
Το σήμα έκτακτης ανάγκης (ανακοίνωση) είναι η αρχική φωνητική ή γραπτή διαδικασία. Η ανακοίνωση της έκτακτης ανάγκης είναι μια ψηφιακή επιλεκτική κλήση με τη μορφή του σήματος έκτακτης ανάγκης στις ζώνες που χρησιμοποιούνται για την επίγεια ραδιοεπικοινωνία που στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμεταδίδονται μέσω διαστημικών σταθμών.
Το μήνυμα έκτακτης ανάγκης είναι η μετέπειτα φωνητική ή γραπτή διαδικασία με τη μορφή μηνύματος έκτακτης ανάγκης.

Διαδικασία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Σε ένα επίγειο σύστημα η επικοινωνία έκτακτης ανάγκης αποτελείται από την ανακοίνωση, που μεταδίδεται με την ψηφιακή επιλεκτική κλήση, η οποία ακολουθείται από ένα σήμα και ένα μήνυμα έκτακτης ανάκγης μεσω ραδιοτηλεφωνίας, τηλεγραφίας στενής ζώνης με απ'ευθείας εκτύπωση λη δεδομένων.
Η ανακοίνωση του μηνύματος έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνει σε μία ή περισσότερες συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας που αναφέρονται στον Πίνακα... χρησιμοποιώντας ή ψηφιακή επιλεκτική κλήση και μορφή κλήσης έκτακτης ανάγκης ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, διαδικασίες ραδιοτηλεφωνίας και το σήμα έκτακτης ανάγκης.
Δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστεί αναγγελία αν το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρόκειται με μεταδοθεί μέσω της ναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας.
Οι σταθμοί των πλοίων που δεν είναι εξοπλισμένοι για ψηφιακή επιλεκτική κλήση μπορούν να ανακοινώνουσουν την κλήση και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης εκπέμποντας το σήμα μέσω ραδιοτηλεφωνίας στη συχνότητα 156.8 MHz (κανάλι 16), λαμβάνοντας υπόψη τους ότι άλλοι σταθμοί εκτός εμβέλειας VHF μπορεί να μην ακούσουν την αναγγελία.
Στη ναυτική κινητή υπηρεσία οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να απευθυνθούν είτε σε όλους τους σταθμούς είτε σε ένα συγκεκριμένο σταθμό. Οταν χρησιμοποιείται της τεχνικές της ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης, η αναγγελία της έκτακτης ανάγκης πρέπει να υποδηλώνει ποια συχνότητα θα χρησιμοποηθεί για την αποστολή του επόμενου μηνύματος και, σε περίπτωση μηνύματος προς όλους τους σταθμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μορφή για όλα τα πλοία.

Οι αναγγελίες έκτακτης ανάγκης μπορεί να απευθύνοτναι σε όλα τα πλοία, σε επιλεγμένες ομάδες σκαφών ή σε σκάφη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή σε συγκεκριμένους παράκτιους σταθμούς. Η συχνότητα στην οποία θα μεταδοθεί το μήνυμα μετά την αναγγελία πρέπει να αναφέρεται στην κλήση DSC.

Η κλήση και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρέπει να μεταδίδονται σε μία ή περισσότερες συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας που αναφέρονται στον πίνακα συχνοτήτων κινδύνου και ασφάλειας.
Ωστόσο, στη ναυτική κινητή υπηρεσία, το μήνυμα έκτακτης ανάγκης πρέπει να μεταδίδεται σε μια συχνότητα εργασίας:

 • σε περίπτωση μεγάλου μηνύματος ή ιατρικής κλήσης, ή
 • σε περιοχές μεγάλης κίνησης όταν το μήνυμα επαναλαμβάνεται.

Μια υπόδειξη αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στην αναγγελία ή κλήση έκτακτης ανάγκης.

Στη ναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία δε χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή αναγγελία ή κλήση έκτακτης ανάγκης πριν την αποστολή του μηνύματος. Ωστόσο, αν είναι διεθέσιμες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις προτεραιότητας δικτύου για την αποστολή του μηνύματος.

Η μορφή της κλήσης έκτακτης ανάγκης και το σήμα του επείγοντος υποδηλώνουν ότι ο σταθμός που καλεί εχει να μεταδόσει ένα πολύ επείγον μήνυμα που αφορά την ασφάλεια μιας κινητής μονάδας ή ενός ατόμου.


Των επικοινωνιών που αφορούν ιατρικές συμβουλές πρέπει να προηγείται το σήμα έκτακτης ανάγκης. Οι Κινητοί σταθμοί που χρειάζονται ιατρικές συμβουλές μπορούν αν τις λάβουν μέσω οποιουδήποτε επίγειου σταθμού που αναφέρεται στον Κατάλογο Παράκτων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών.
Των επικοινωνιών που εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δεν πρέπει να προηγείται σήμα έκτακτης ανάγκης.


PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), Σήμα Κλήσης του σκάφους)

ΘΕΣΗ (Θέση σκάφους)

(Λόγος κλήσης, αίτηση βοήθειας, αριθμός επιβατών, πληροφορίες που βοηθούν στη διάσωση)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Έκτακτης Ανάγκης

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, σήμα Κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

ΘΕΣΗ 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά

Medivac

Τραυματισμένο μέλος του πληρώματος χρειάζεται άμεση ιατρική εκκένωση

Κατευθυνόμαστε προς την Τριέστη με ταχύτητα 6 κόμβων

ΟΒΕΡ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Έκτακτης Ανάγκης

Εκπομπή αναγγελίας και μηνύματος έκτακτης ανάγκης σε συχνότητες MF

Αναγγελία:
 • συντονίστε τον πομπό DSC στο κανάλι κλήσεων κινδύνου (2187,5 kHz στις MF)
 • σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής DSC, εισάγετε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC τον επιλογέα μορφής (προς όλα τα πλοία, ομάδες πλοίων, γεωγραφική περιοχή ή μεμονωμένο σταθμό)
 • αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε την 9ψήφια ταυτότητα του συγκεκριμένου σταθμού, ομάδας σταθμών ή της γεωγραφικής περιοχής (δε χρειάζεται αν η σήμανση μορφής είναι στο "όλα τα πλοία")
 • η κατηγορία της κλήσης (έκτακτη ανάγκη),
 • η συχνότητα ή το κανάλι στο οποίο θα μεταδοθεί το μήνυμα έκτακτης ανάγκης,
 • το είδος της επικοινωνίας με την οποία θα μεταδοθεί το μήνυμε (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ) σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής DSC,
 • μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης DSC.
Μετά την αναγγελία DSC το μήνυμα της έκτακτης ανάγκης θα μεταδοθεί στη συχνότητα που δηλώθηκε κατά την κλήση DSC.

Η εκπομπή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης στις MF κανονικά θα πρέπει να απευθύνεται:
 • είτε προς όλα τα πλοία εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής
 • είτε προς ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμό.

Εκπομπή αναγγελίας και μηνύματος έκτακτης ανάγκης σε συχνότητες HF

Αναγγελία:
 • επιλέξτε τη ζώνη HF που θεωρείται καταλληλότερη, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ραδιοκυμάτων HF εκείνη την εποχή και ώρα. Η ζώνη των 8 MHz μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι η κατάλληλη πρώτη επιλογή.
 • συντονίστε τον πομπό HF στο κανάλι κινδύνου DSC της επιλεγμένης ζώνης HF.
 • πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη μορφή της κλήσης είτε για κλήση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είτε για μεμονωμένη κλήση σε συσκευή DSC, όπως απαιτείται.
 • σε περίπτωση κλήσης σε συγκεκριμένη περιοχή, πληκτρολογήστε τα στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής.
 • ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την πληκτρολόγηση ή επιλογή των σχετικών πληροφοριών με το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC συμπεριλαμβανομένου και του είδους της επικοινωνίας με την οποία θα μετδοθεί το μήνυμα έκτακτης ανάγκης (ραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ).
 • μεταδόστε την κλήση DSC. και
 • αν η κλήση DSC απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμός, περιμένετε την αναγνώριση της DSC από τον παράκτιο σταθμό. Αν δε γίνει αναγνώριση μέσα σε λίγα λεπτά επαναλάβετε την κλήση DSC σε άλλη συχνότητα HF θα θεωρείτε κατάλληλη.
Η αναγγελία και εκπομπή μηνυμάτω έκτακτης ανάγκης που απευθύνονται σε όλα τα πλοία με συστήματα HF εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής μπορεί να επαναληφθεί σε πολλές ζώνες HF που θεωρούνται κατάλληλες στις προκείμενες συνθήκες.

Η εκπομπή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης σε HF κανονικά θα πρέπει να απευθύνεται:
 • είτε προς όλα τα πλοία εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής
 • είτε προς ένα συγκεκριμένο παράκτιο σταθμό.

Εξάσκηση σε ασύρματο MF/HF

 1. Αν χρειάζεται, ανάψτε τον πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Menu.
 3. Επιλέξτε DSC CALL από το μενού SELECT με το πάνω και κάτω βελάκι.
 4. Πατήστε όραν ανάψει η μπάρα DSC CALL.
 5. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT TYPE OF CALL (επιλογή είδους κλήσης) επιλέξτε το AREA (περιοχή).
 6. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 7. Στο παράθυρο που λέγεται SELECT CATEGORY (επιλογή κατηγορίας) επιλέξτε URGENCY με το πάνω και κάτω βελάκι.
 8. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 9. Στο παράθυρο ENTER WORK FREQ μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα εργασίας ή να δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα.
 10. Αν δεχτείτε την προεπιλεγμένη συχνότητα επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ. Αν θέλετε να προγραμματίσετε άλλη συχνότητα εργασίας πατήστε το CHANGE.
 11. Αν επιλέξετε το CHANGE εισάγεται τη συχνότητα εργασίας από το αριθμολόγιο και επιβεβαιώστε με το ENTER.
 12. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 13. Στο επόμενο παράθυρο που λέγεται SELECT DSC FREQ μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα DSC με το πλήκτρο CHANGE FREQ.
 14. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 15. Στο τελευταίο παράθυρο μπορείτε να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους της εκπομπής.
 16. Αν συμφωνείτε με τη εκπομπή που ετοιμάσατε πατήστε το SEND.♠
Το σήμα έκτακτης ανάγκης εκπέμπεται σε Όλα τα πλοία σε συχνότητες DSC. Πρέπει να ακολουθήσει φωνητική επικοινωνία στις συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ η οποία να ξεκινά με τη λέξει διαδικασίας Pan Pan.

Λήψη Σήματος Έκτακτης Ανάγκης

Τα πλοία που λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης DSC που απευθύνεται προς όλα τα πλοία ΔΕΝ πρέπει να αναγνωρίζουν τη λήψη της κλήσης DSC, αλλά θα πρέπει να συντονίζουν τον πομπό ραδιοεπικοινωνίας (τη ραδιοτηλεφωνία ή το ραδιοτέλεξ, ό,τι χρειάζεται) στη συχνότητα (και στο μέσο επικοινωνίας) που δηλώνεται στην κλήση DSC και να λαμβάνουν το μήνυμα έκτακτης ανάγκης μέσωραδιοτηλεφωνία ή ραδιοτέλεξ για τουλάχιστον πέντε λεπτά. Αν στο τέλος των πέντε λεπτών δεν έχει ληφθεί κανένα μύνημα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ενημερωθεί ένας παράκτιος σταθμός, αν είναι δυνατό, ότι λείπει το μήνυμα. Στη συνέχεια μπορεί να συνεχιστούν οι συνθήκες εργασίας.
Οι παράκτιοι και οι σταθμοί των πλοίων που επικοινωνούν σε συχνότητες διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση του σήματος έκτακτης ανάγκης λη των μετέπειτα μηνυμάτων μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή, δεδομένου ότι το μήνυμα έκτακτης ανάγκης δεν απευθύνεται σε αυτούς ούτε εκπέμπεται προς όλους τους σταθμούς.

Ακύρωση σήματος Έκτακτης Ανάγκης

Όταν μια κλήση ή μήνυμα έκτακτης ανάγκης μεταδοθεί σε περισσότερους από ένα σταθμούς και η ανάγκη δεν υφίσταται πια, πρέπει να αποσταλεί ακύρωση της έκτακτης ανάγκης από το σταθμό που είναι υπεύθυνος για την εκπομπή της.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), Σήμα Κλήσης του σκάφους)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ (Ώρα σε UTC)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο Ακύρωσης Κλήσης και Μηνύματος Έκτακτης Ανάγκης