Ο μεταγωγέας ομιλίας (PTT) ή διακόπτης “PRESSEL” συνήθως βρίσκεται στο πλάι του μικροφώνου ή στη μέση της λαβής μιας συσκευής που μοιάζει με τηλέφωνο. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να τον πιέσετε, για να αλλάξει ο ασύρματος από τη λειτουργία λήψης στη λειτουργία εκπομπής και να τον αφήσετε για να επανέλθει στη λειτουργία λήψης.
PTT button

Το φωτιζόμενο σύμβολο Tx (εκπομπη) εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη μετάδοση.

Πριν ξεκινήσει την εκπομπή ο χειριστής πρέπει να πιέσει το PTT για να συντονιστεί η κεραία με την επιλεγμένη συχνότητα. Το σύμβολο TUNE εμφανίζεται στην οθόνη. Οταν σβήνει σημαίνει ότι ο ασύρματος MF/HF είναι έτοιμος για εκπομπή.
Ο χειριστής μπορεί επίσης να πιέσει το "0" (μηδέν) για να ξανασυντονίσει την κεραία.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM