Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς πομπού στους ασυρμάτους MF είναι τα 400 W. Στους ασυρμάτους HF η ισχύς εκπομπής μπορεί να φτάσει τα 1.500 W. Η χαμηλή ισχύς πομπού μικραίνει την εμβέλεια εκπομπής και εξοικονομεί μπαταρία.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Με το πλήκτρο PW μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ εκπομπής.
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα στο "HIGH POWER" και στο "LOW POWER".