Οι κύριες λειτουργίες ενός ασυρμάτου MF/HF RT περιλαμβάνουν τα βασικά χειριστήρια ελέγχου που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Για τις κλασικές λειτουργίες του ασυρμάτου MF/HF, ο ασύρματος MF/HFπρέπει να είναι σε λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ SSB. Πιέστε το πλήκτρο Mode μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το SSB TELEPHONY.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM