Όλη η θεωρία για τον ασύρματο MF/HF και οι πρακτικές χρήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται στον προσομοιωτή του ασυρμάτου SAILOR CU5100 MF/HF με το ενσωματωμένο σύστημα DSC. Ορίστε μερικές πληροφορίες για τον προσομοιωτή που πρέπει να λάβετε υπόψη σας

mfhf
Φωτογραφία του προσωμοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Ο προσομοιωτής παρουσιάζει:
 1. Τον ασύρματο GMDSS MF/HF.
 2. Μια προσομοίωση γρήγορης ενεργοποίησης της DSC και ενημέρωσης άλλου σκάφους ή CRS.
 3. Το διακόπτης on/off του GPS. Αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε με ή χωρίς τα δεδομένα θέσης του GPS στον ελεγκτή DSC.
 4. Βασικές πληροφορίες για το σκάφος και τον ασύρματο MF/HF που συνήθως γράφονται κοντά στον ασύρματο MF/HF.
Ο ασύρματος SAILOR CU5100 MF/HF περιλαμβάνει λειτουργίες RT και DSC. Σε κάποιους ασυρμάτους GMDSS αυτές οι δύο λειτουργίες μπορεί να παρέχονται από δυο διαφορετικά όργανα: το ένα για την RT και το άλλο για την DSC.

Ο CU5100 MF/HF λειτουργεί με τα παρακάτω:
 1. Οθόνη.
 2. Πλήκτρο ροοστάτη (Dim)
 3. Πλήκτρο ρυθμίσεων (Mode) -χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των ρυθμίσεων.
 4. Πλήκτρο μενού (Menu) -πρόσβαση στο μενού του συστήματος.
 5. Πληκτρολόγιο.
 6. Ηχείο.
 7. Πλήκτρο ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Distress) -προστατεύεται από κάλυμα. Για να το χρησιμοποιήσετε σηκώστε το κάλυμμα και πιέστε για τρία δευτερόλεπτα.
 8. Μαλακά πλήκτρα -η λειτουργία καθενό περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης πάνω από κάθε πλήκτρο.
 9. Ρύθμιση/Συντονισμός -περιστρεφόμενο κουμπί πολλαπλών χρήσεων. Ελέγχει το φωτισμό, τη συχνότητα και το εύρος του RX.
 10. ON/OFF / πλήκτρο ΕΝΤΑΣΗΣ
CU5100 controls
Πλήκτρα ασυρμάτου CU5100 MF/HF

Η οθόνη δείχνει τα παρακάτω:
 1. Τη MMSI του ασυρμάτου
 2. Τη θέση
 3. Τη δύναμη του σήματος RX, την έντασή ή την ισχύ του TX
 4. Αν τα ηχεία είναι ανοιχτά ή κλειστά
 5. Τον αριθμό του καναλιού
 6. Τις λειτουργίες των μαλακών πλήκτρων
 7. Την ώρα
 8. Τα στοιχεία του εξωτερικού GPS ή όσα εισάγονται χειροκίνητα
 9. Τις συχνότητες των RX και TX
 10. Το επίπεδο ισχύος του TX
 11. Αν η λειτουργία παρασίτων είναι στο On/Off
 12. Τον τρόπο λειτουργίας
display
Οθόνη ασυρμάτου CU5100 MF/HF

Το παρακάτω μενού είναι διαθέσιμο αφού πατήσουμε το πλήκτρο Menu.
mfhfmenu
Πλοήγηση στο μενού

Zadnja sprememba: sobota, 25 april 2020, 19:50