Αυτή η προτεραιότητα είναι χαμηλότερη από την Έκτακτη Ανάγκη και υποδηλώνει ένα σταθμό που εκπέμπει MSI (Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας), κάποια σημαντική προειδοποίηση πλεύσης ή μια μετεωρολογική πρόβλεψη.

Μετά την εκπομπή του Σήματος Ασφαλείας στο VHF CH 70, ακολουθεί φωνητική επικοινωνία με τη λέξη Ασφάλεια. Τα Σήματα Ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται είτε σε όλους τους σταθμούς είτε σε ένα συγκεκριμένο σταθμό (όχι στον Ελεγκτη DSC Κατηγορία Δ').

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή
(Όνομα του συγκεκριμένου σταθμού 3 φορές)

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)

(Μήνυμα ασφαλείας)

ΚΛΕΙΝΩ
Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

Προειδοποίηση πλεύσης 0845 UTC

Θέση 450 36’ Βόρεια 0130 32’ Ανατολικά

Εθεάθησαν 3 κοντέινερ 6 μέτρων μερικώς βυθισμένα

Κίνδυνος στην πλεύση

ΚΛΕΙΝΩ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Ασφαλείας


Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Παρακάτω αναφέρεται η διαδικασία για την εκπομπή ενός Σήματος Ασφαλείας στο VHF CH 70 χρησιμοποιώντας τον Ελεγκτή VHF DSC:
  1. Πιέστε το πλήκτρο Call
  2. Πιέστε το πλήκτρο Type μία φορά για να περάσετε τα διάφορα είδη σημάτων μέχρι το Σήμα Ασφαλείας
  3. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κανάλι VHF CH 16 ώστε να χρησιμοποιείται για τη φωνητική επικοινωνία
    • Από τα προγραμματισμένα VHF CH 06, 08, 72 και 77 - Πιέστε το πλήκτρο Chan για να τα περάσετε και πιέστε το Ε, ή
    • Εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό του καναλιού - χρησιμοποιήστε τον αριθμό του καναλιού και πιέστε το Ε.
  4. Πιέστε το πλήκτρο Send
  5. Πιέστε το πλήκτρο E

Σύνταξη και εκπομπή Σήματος Ασφαλείας στο VHF CH 70

Το Σήμα Ασφαλείας εκπέμπεται προς Όλα τα Πλοία στο VHF CH 70. Ακολουθεί φωνητική επικοινωνία στο επιλεγμένο κανάλι εργασίας που ξεκινά με τη λέξη διαδικασίας Ασφάλεια.

Λήψη Σήματος Ασφαλείας

Μετά τη λήψη ενός Σήματος Ασφαλείας στο VHF CH 70 ο ασύρματος θα συντονίστεί αυτόματα στο κανάλι εργασίας και πρέπει να ακουστεί ένα Μήνυμα Ασφαλείας στο κανάλι εργασίας.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Μετά τη λήψη ενός Σήματος Ασφαλείας πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να σταματήσει ο ήχος και να καθαρίσει η οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο Stop για να σταματήσει μόνο ο ήχος.


Λήψη Σήματος Ασφαλείας
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM