Η εκπομπή και λήψη ειδοποιήσεων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του ασυρμάτου VHF που μπορεί να εκτελέσει ο ελεγκτής VHF DSC. Οι ειδοποιήσεις DSC χρησιμοποιούνται για να "συνδέσουν τον κόσμο" ώστε να παρακολουθήσει τη φωνητική επικοινωνία.

Η DSC χρησιμοποιείται για κάποιους λόγους και αυτοί είναι οι εξής:
 • Διατίθεται αυτόματη και όχι χειροκίνητη παρακολούθηση του ασυρμάτου.
 • Οι ειδοποιήσεις με την DSC είναι πολύ γρήγορες (περίπου 0,5 δευτερόλεπτο στη συγκεκριμένη συχνότητα ενός εύρους θαλάσσιου VHF) και δεν καταναλώνουν τόσο χρόνο όσο οι χειροκίνητες φωνητικές κλήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδίως σε περιοχές που τα κανάλια VHF συνήθως είναι κατειλημένα.
 • Η ειδοποίηση κινδύνου μπορεί να ενεργοποιηθεί γρήγορα με ένα πάτημα στο πλήκτρο "Κινδύνου".
 • Διατίθενται πολλές κατηγορίες ειδοποιήσεων με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης, Ασφαλείας και Ρουτίνας.

Διατίθενται οι παρακάτω ειδοποιήσεις VHF DSC (Ποιον καλούμε;):
 • ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ - μια ειδοποίηση προς όλα τα πλοία λαμβάνεται εντός της εμβέλειας VHF του σταθμού που στέλνει την ειδοποίηση.
 • ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ– μια ειδοποίηση που απευθύνεται και λαμβάνεται μόνο από έναν ραδιοσταθμό εντός της εμβέλειας VHF.
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ– μια ειδοποίηση που απευθύνεται και λαμβάνεται από όλα αυτά τα πλοία που έχουν ομαδική MMSI εντος της εμβέλειας VHF.
 • GEO – μια ειδοποίηση προς μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που λαμβάνεται από όλους τους σταθμούς της περιοχής.

Τα είδη των ειδοποιήσεων DSC σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατηγορία ή προτεραιότητα.

Κατηγορίες (προτεραιότητες) των ειδοποιήσεων DSC (Γιατί καλούμε):

Οι ειδοποιήσεις DSC κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την προτεραιότητά τους και αναφέρονται παρακάτω με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας:

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ– υποδηλώνει ότι ένα άτομο ή πλοίο βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια (η υψηλότερη προτεραιότητα συνήθως μεταδίδεται σε όλους τους σταθμούς).
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– υποδηλώνει μια επείγουσα κλήση που αφορά την ασφάλεια ενός ατόμου ή οχήματος (μπορεί να σταλεί σε όλα τα πλοία, σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα μεμονωμένο σταθμό).
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ– υποδηλώνει μια κλήση που αφορά MSI (Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας), π.χ. μετεωρολογικές προβλέψεις ή προειδοποιήσεις πλεύσης (μπορεί να μεταδοθεί σε όλα τα πλοία, σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα μεμονωμένο σταθμό).
 • ΡΟΥΤΙΝΑ– υποδηλώνει μια κλήση χαμηλότερης προτεραιότητας που αφορά επικοινωνία ρουτίνας, π.χ. δημιουργία σύνδεσης RT μέσω ενός CRS προς ένα συνδρομητή της ξηράς (κανονικά μεταδίδεται σε όλα τα πλοία ή σε έναν μεμονωμένο σταθμό).

Οι ενημερώσεις DSC χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν αυτόματα την προσοχή των σταθμών που καλούνται, έτσι ώστε να ξεκινήσει μετά η φωνητική επικοινωνία.

Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται από τον ασύρματο VHF DSC. Η λειτουργία του μπορεί να θεωρηθεί διασταύρωση ενός απλού τηλεφώνου και ενός παραδοσιακού θαλάσσιου ασυρμάτου VHF RT συνδυασμένα όλα σε ένα. Η DSC λειτουργεί μέσω του Ελεγκτή ή του Μόντεμ DSC, που απλά στέλνει μια ριπή ψηφιακού κώδικα στο VHF CH 70 η οποία θα "καλέσει" αυτόματα έναν άλλο ασύρματο DSC.

Μόλις γίνει αποδεκτή ή αναγνωριστεί η ειδοποίηση από την DSC, το αντίστοιχο της απάντησης ενός τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε τη φωνή σας στον ασύρματο με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αν η ειδοποίση δεν αναγνωριστεί για οποιοδήποτε λόγο, παραμένει αναπάντητη, αλλά οι λεπτομέρειες θα αποθηκευτούν στη μνήμη ή στο ημερολόγιο των ληφθείσων ειδοποιήσεων.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Για να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες DSC, ο ασύρματος VHF πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία DSC. Πιέστε το επάνω πλήκτρο ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη Rad.

Display
Ασύρματος VHF σε κατάσταση λειτουργίας DSC

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ελεγκτή DSC που καθεμιά έχει διαφορετικές δυνατότητες για διαφορετικές εφαρμογές. Ο ασύρματος VHF που χρησιμοποιείται στον προσομοιωτή έχει τον πιο συνηθισμένο ελεγκτή DSC Κατηγορίας Δ΄ (οι εξαιρέσεις αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια).

Τα παρακάτω παραδείγματα υποδηλώνουν τους κανονισμούς για τη δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών ειδοποιήσεων DSC και τις φωνητικές κλήσεις και εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Πρακτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση DSC για κάθε είδος ειδοποίησης αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM