Η συνεχής παρακολούθηση του VHF CH 16 είναι απαραίτητη όταν είστε στη θάλασσα. Μπορεί να είναι επίσης απαραίτητο να παρακολουθείτε και κάποιο άλλο κανάλι VHF ταυτόχρονα, για παράδειγμα ένα κανάλι λειτουργιών λιμανιού. Επιλέγοντας την παρακολούθηση δύο καναλιών με το πλήκτρο "DW" ή D/W" ο ασύρματος μπορεί να παρακολουθεί το κανάλι εργασίας και το VHF CH 16 εναλλακτικά.

Συνίσταται όταν είστε στη θάλασσα να παρακολουθείτε συνεχώς το VHF CH 13 που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια πλεύσης από πλοίο σε πλοίο. Μπορεί να θέλετε επίσης να θέλετε να παρακολουθείτε διαρκώς ένα κανάλι λειτουργιών λιμανιού, π.χ. το VHF CH 12 όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από ένα συγκεκριμένο λιμάνι. Για παράδειγμα ένα μικρό σκάφος που διασχίζει τη Μάγχη από τη Γαλλία προς την Αγγλία ίσως θέλει να παρακολουθεί διαρκώς το VHF CH 16 και το VHF CH 13 ενώ διασχίζει τις ξεχωριστές ζώνες πλεύσης και το VHF CH 16 και το VHF CH 12 καθώς πλησιάζει το λιμάνι του Σαουθάμπτον.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Για να επιλέξετε την παρακολούθηση δύο καναλιών επιλέξτε το κανάλι εργασίας και μετά πιέστε το πλήκτρο D/W. Το D/W εμφανίζεται στην οθόνη και το κανάλι αλλάζει ανάμεσα στο επιλεγμένο κανάλι και στο VHF CH 16. Αν ληφθεί κάποια κλήση σε ένα από τα δύο κανάλια η διπλή παρακολούθηση απενεργοποιείται και ο δέκτης μένει στο κανάλι που γίνεται η μετάδοση. Για να βγείτε από την παρακολούθηση δύο καναλιών πιέστε το πλήκτρο 16, το D/W ή το C.


Επιλογή του καναλιού εργασίας στο CH 06 και επιλογή παρακολούθησης δύο καναλιών
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM