Ο διακόπτης ON/OFF συνδέει τον ασύρματο VHF με το τροφοδοτικό του, οπότε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ασύρματος είναι άχρηστος. Σε κάποιες συσκευές υπάρχει συγκεκριμένο πλήκτρο, αλλά στις πιο φορητές συσκευές συνδυάζεται με τον έλεγχο της έντασης.

Η ένταση αυξάνει ή χαμηλώνει το επίπεδο του ήχου από το ηχείο ή το ακουστικό.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Ενεργοποιήστε τον ασύρματο VHF γυρίζοντας το διακόπτη της έντασης δεξιόστροφα μέχρι να ανάψει η οθόνη. Για να αυξηθεί η ένταση γυρίστε πιο δεξιά το διακόπτη. Γυρίστε τον εντελώς αριστερά για να τον κλείσετε.

Ενεργοποίηση του ασυρμάτου VHF

Να θυμάστε ότι ανήκετε στο σύστημα GMDSS. Ο ασύρματός σας πρέπει να είναι πάντα αναμμένος για να δέχεται σήματα κινδύνου. Κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε επικείμενο κίνδυνο και να περιμένει τη βοήθειά σας.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM