Ο κόσμος χωρίζεται σε 24 ζώνες ώρας με πλάτος 15º η καθεμιά. Η μέση της ζώνης 0 περνάει από τον μεσημβρινό του Γκρίνουιτς κι έτσι λέγεται επίσης Μέση Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή, επισήμως, Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Από αυτή τη ζώνη υπάρχουν άλλες ζώνες που αριθμούνται ως +1 έως +12 στα ανατολικά της UTC και από -1 έως -12 στα δυτικά. Η γραμμή ανάμεσα στο +12 και στο -12 είναι η Διεθνείς Γραμμή Αλλαγής Ημερομηνίας. Κάποιες χώρες δεν ακολουθούν αυστηρά αυτό το προτεινόμενο σύστημα και έχουν δικές τους ζώνες ωρών (π.χ. η Ινδία έχει τη ζώνη ώρας +5 ώρες και 30 λεπτά, ενώ το Νεπάλ έχει 5 ώρες και 45 λεπτά). Πολλές χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα της θερινής ώεας που ξεκινάει την άνοιξη.

Κάθε πλοίο έχει τη δική του τοπική ώρα. Συνήθως είναι ίδια με την ώρα της χώρας στην οποία βρίσκεται, αλλά όταν το πλοίο πλέει μεταξύ λιμανιών με διαφορετικές ζώνες ώρας ο καπετάνιος αποφασίσει την τρέχουσα τοπική ώρα. Οι χειριστές ραδιοτηλεφωνίας πρέπει να γνωρίζουν τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC), που παλιά ήταν γνωστή ως GMT. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και στις τοπικές επικοινωνίες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η UTC, που κατά την επικοινωνία μπορεί να συντομευτεί χρησιμοποιώντας το Ζ αντί για το UTC. π.χ. "ΕΝΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΣΣΕΑ ΕΞΙ ΖΟΥΛΟΥ" για το 1446 UTC.

Μόλνο οι αυστηρά τοπικές εκπομπές τοπικής σημασίας μπορούν να χρησιμοποιούν την τοπική ώρα και κάθε αναφορά στην ώρα θα πρέπει να ακολουθείται από την έκφραση "τοπική ώρα". Για παράδειγμα, η 1:36 π.μ. τοπική ώρα θα πρέπει να εκφραστει ως 1336, "ΕΝΑ ΤΡΙΑ ΤΤΡΙΑ ΕΞΙ: τοπική ώρα".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM