Όταν μιλάτε στον ασύρματο πρέπει να λαμβάντετε υπόψη σας:

 • να μιλάτε καθαρά για να μην υπάρχει σύγχιση με άλλες λέξεις,
 • να μιλάτε σε ένταση φυσιολογικής συνομιλίας, μη φωνάζετε λοιπόν γιατί οι φωνές μπορεί να υπερφορτώσουν το μικρόφωνο και να προκαλέσουν παραμόρφωση.
 • η φωνή πρέπει να είναι πιο δυνατή από τις απλές συνομιλίες και πρέπει να αποφεύγετε να τη χαμηλώνετε στο τέλος μιας λέξης,
 • να μιλάτε αργά αλλά σε φράσεις παρά σε λέξεις.
Όλες οι κλήσεις (εκτός από τις κλήσεις κινδύνου, έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας που θα εξηγηθούν στα επόμενα κεφάλαια) ακολουθούν το ίδιο πρότυπο στον ασύρματο VHF RT.

(Η ταυτότητα του σταθμού που καλείται)

ΕΔΩ (Η ταυτότητα του σταθμού που καλεί)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο αρχικής κλήσης

(Η ταυτότητα του σταθμού που καλείται)

ΕΔΩ (Η ταυτότητα του σταθμού που καλεί)

(Μήνυμα)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο που χρησιμοποιείται μετά την πραγματοποίηση της επαφής

Και οι δύο σταθμοί, και αυτός που καλεί και αυτός που καλείται, πρέπει να ταυτοποιούνται από:
 • την MMSI,
 • το όνομα ή
 • το σήμα κλήσης.
Και οι δύο σταθμοί μπορεί να είναι σκάφη, CG ή CRS.

MMSI του καλούμενου σταθμού πρέπει να λέγεται 1-3 φορές) ή και (το όνομα του καλούμενου σταθμού πρέπει να λέγεται 1-3 φορές) ή και (το Σήμα Κλήσης του καλούμενου σταθμού πρέπει να λέγεται 1-3 φορές)

ΕΔΩ (Η MMSI του σταθμού που καλεί πρέπει να λέγεται 1-3 φορές) ή και (Το όνομα του σταθμού που καλεί πρέπει να λέγεται 1-3 φορές) ή και (το Σήμα Κλήσης του σταθμού που καλεί πρέπει να λέγεται 1-3 φορές)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο αρχικής κλήσης

MMSI του καλούμενου σταθμού) ή και (το όνομα του καλούμενου σταθμού) ή και (το Σήμα Κλήσης του καλούμενου σταθμού)

ΕΔΩ (Η MMSI του σταθμού που καλεί) ή και (το όνομα του σταθμού που καλεί) ή και (το Σήμα Κλήσης του σταθμού που καλεί)

(Μήνυμα)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο που χρησιμοποιείται μετά την πραγματοποίηση της επαφής

Όλες οι ενδείξεις ταυτότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε μια κλήση. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως χρησιμοποιείται μόνο μία από αυτές.

Οι ταυτότητες λέγονται:
 • 3 φορές σε περίπτωση Κινδύνου, Εκτακτης Ανάγκης ή Ασφάλειας, σε δύσμενείς συνθήκες ασυρμάτου, κατά την πλεύση σε διεθνή ύδατα ή ύδατα άλλης χώρας (λόγω των προβλημάτων προφοράς),
 • 2 φορές στην περίπτωση που ο καλούμενος σταθμός δεν περιμένει την κλήση,
 • 1 φορά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Αφού όμως πραγματοποιηθεί η επαφή, οποιαδήποτε ταυτότητα χρειάζεται θα επαναλαμβάνεται μία φορά.

Διαδικασία φωνής ασυρμάτου VHF:
 • Πιέστε το διακόπτη PTT και καλέστε (σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο) ολοκληρώνοντας με τη λέξη "ΟΒΕΡ"
 • Αφήστε το διακόπτη PTT και περιμένετε την απάντηση
 • Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία τελειώστε με τη λέξη "ΚΛΕΙΝΩ"


Πιέστε το κουμπί για να ακούσετε ένα παράδειγμα σωστής φωνητικής διαδικασίας που πραγματοποιείται ανάμεσα στο ιστιοπλοϊκό Σπίνακερ και στη μαρίνα Κόπερ. Παρακαλώ προσέξτε τη θέση ON/OFF του μαύρου διακόπτη PTT κατά την επικοινωνία.

Μαρίνα Κόπερ, Μαρίνα Κόπερ
Εδώ Σπίνακερ, Σπίνακερ
Όβερ

Σπίνακερ
Εδώ μαρίνα Κόπερ
Πήγαινε στο κανάλι 15
Όβερ

Μαρίνα Κόπερ
Εδώ Σπίνακερ
Εχετε χώρο για ένα ιστιοφόρο 14 μέτρων
Όβερ

Σπίνακερ
Εδώ Μαρίνα Κόπερ
Ναι έχουμε
Μπείτε στη μαρίνα και πηγαίνετε στην πιο δεξιά αποβάθρα στο νούμερο ένα
Όβερ

Μαρίνα Κόπερ
Εδώ Σπίνακερ
Ερχόμαστε
Κλείνω

Ένα παράδειγμα σωστής φωνητικής διαδικασίας που πραγματοποιείται ανάμεσα στο ιστιοφόρο Σπίνακερ και στη μαρίνα Κόπερ. Η επικοινωνία ξεκίνησε στο VHF CH 16 και μετά την πρώτη επαφή η μαρίνα Κόπερ πρότεινε το VHF CH 15 σαν κανάλι εργασίας στο οποίο συνεχίστηκε η επικοινωνία.

Δυσνόητες κλήσεις

Όταν ένας σταθμός δέχεται μια κλήση χωρίς να είναι βέβαιος ότι απευθυνόταν σε αυτόν, δεν πρέπει να απαντήσει. Όταν ένας σταθμός δεχτεί μια κλήση που απευθύνεται σε αυτόν, αλλά δεν είναι βέβαιος για την ταυτότητα του καλούντα σταθμού, πρέπει να απαντήσει ως εξής:


Σταθμός καλεί Σπίνακερ Σταθμός καλεί Σπίνακερ

ΕΔΩ Σπίνακερ

Επανάληψη

ΟΒΕΡ