Το φωνητικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για το συλλαβισμό τμημάτων ενός μηνύματος ή ενός σήματος κλήσης που είναι σημαντικά ή θα ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν διαφορετικά κατά τη φωνητική επικοινωνία. Το φωνητικό αλφάβητο αντιστοιχεί κωδικές λέξεις στα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, έτσι ώστε να προφέρονται και να κατανοούνται οι κωδικές λέξεις από αυτούς που εκπέμπουν και δέχονται φωνητικά μηνύματα ασχέτως της μητρικής τους γλώσσας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό για τις ναυτικές επικοινωνίες να απομνημονεύεται το φωνητικό αλφάβητο. Το φωνητικό αλφάβητο είναι τμήμα του ICS (Διεθνής Κώδικας Σημάτων) και των SMCP (Τυποποιημένες Φρασεις Ναυτικής Επικοινωνίας).

ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Γράμμα


προφορά

A

Alfa

ΑΛ ΦΑ

B

Bravo

ΜΠΡΑ ΒΟ

C

Charlie

ΤΣΑΡ ΛΙ ή ΣΑΡ ΛΙ

D

Delta

ΝΤΕΛ TA

E

Echo

ΕΚ O

F

Foxtrot

ΦΟΞ TΡΟΤ

G

Golf

ΓΚΟΛΦ

H

Hotel

ΧΟΪ ΤΕΛ

I

India

IN ΤΙΑ Α

J

Juliet

ΤΖΟΥ ΛΙ ΕΤ

K

Kilo

ΚΙ ΛΟ

L

Lima

ΛΙ MA

M

Mike

ΜΑΪΚ

N

November

NO ΒΕ ΜΠΕΡ

O

Oscar

KAΡ

P

Papa

ΠΑ ΠA

Q

Quebec

ΚΕΪ ΜΠΕΚ

R

Romeo

ΡΟΟΥ ΜΙ Ο

S

Sierra

ΣΙ ΕΡ A

T

Tango

TANΓΚ ΓΚΟ

U

Uniform

ΓΙΟΥ NΙ ΦΟΡΜ ή NΙ ΦΟΡΜ

V

Victor

ΒIK TA

W

Whisky

ΟΥΙΣ

X

X-Ray

ΡΕΪ

Y

Yankee

ΓΙΑΝΓΚ

Z

Zulu

ZOΥ ΛOΥ


ΑΡΙΘΜΟΙ

Επισήμως, οι αριθμοί θα πρέπει να συλλαβίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον ICS και στο Εγχειρήδιο της ITU για την Κινητή Ναυτική και Κινητή Ναυτική Δορυφορική Υπηρεσία (λ. παρακάτω πίνακα). Ωστόσο αυτή η προφορά δεν είναι πρακτική. Έτσι από το 2002 επιτρέπεται ο συλλαβισμός των αριθμών σύμφωνα με τις SMCP (Τυποποιημένες Φράσεις Ναυτικής Επικοινωνίας).

Αριθμός

Προφορά

(SMCP)

Αριθμός

Προφορά

(ICS)

0

ΖΙΡΟ

nadazero

ΝΕΪ ΝΤΕΪ ΖΕΪ ΡΟ

1

ΟΥΑΝ

unaone

ΟΥ ΝΑ ΟΥΑΝ

2

ΤΟΥ

bissotwo

ΜΠΙΣ ΣΟΟΥ ΤΟΥ

3

ΤΡΙ

terrathree

ΤΕ ΡΑ ΘΡΙ

4

ΦΑΟΥΕΡ

kartefour

ΚΑΡ ΤΕ ΦΟΡ

5

ΦΑΙΦ

pantafive

ΠΑΝ ΤΑ ΦΑΪΒ

6

ΣΙΞ

soxisix

ΣΟΚ ΣΙ ΣΙΞ

7

ΣΕΒΕΝ

setteseven

ΣΕ ΤΕ ΣΕΒΕΝ

8

ΕΪΤ

oktoeight

OK TO ΕΪΤ

9

ΝΑΪΝΕΡ

novenine

ΝΟ ΒΕ ΝΑΪΝ

Υποδιαστολή

ΝΤΕ ΣΙ ΜΑΛ


Τελεία

ΣΤΟΠ
Πιέστε το Play πριν από ένα γράμμα για να ακούσετε την προφορά του στο φωνητικό αλφάβητο.


Αντικαταστήστε τη λέξη Spinaker με οποιοδήποτε κείμενο και πιέστε το κουμπί για να ακούσετε πώς συλλαβίζεται στο φωνητικό αλφάβητο


Πριν το συλλαβισμό οποιουδήποτε μέρους ενός μηνύματος ή σήματος κλήσης χρησιμοποιείται η λέξη "SPELL". Για παράδειγμα το μήνυμα "εδώ S5L12" μπορεί να μεταδοθεί ως εξής: "Εδώ S5L12, SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".

Κάποια κομμάτια του μηνύματος συλλαβίζονται σχεδόν πάντα:
  • Η θέση (γεωραφικό μήκος και πλάτος), για παράδειγμα "Θέση 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά" μεταδίδεται ως εξής "Θέση Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix μοίρες Βόρεια, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo μοίρες Ανατολικά".
  • Η θέση (Σχέση και απόσταση από ένα σημείο), για παράδειγμα "Θέση 2400 από το κάστρο Κόπερ, 2 μίλια" μεταδίδεται ως εξής:“Θέση Bissotwo Kartefour Nadazero μοίρες από κάστρο Κόπερ, Bissotwo μίλια.
  • Η πορεία, για παράδειγμα: "Η πορεία μου είναι 0950" μεταδίδεται: "Η πορεία μου είναι Nadazero Novenine Pantafive μοίρες".
  • Η ταχύτητα, για παράδειγμα "Η ταχύτητά μου είναι 14 κόμβοι" μεταδίδεται: “Η ταχύτητά μου είναι Unaone Kartefour κόμβοι".
  • Η ώρα, για παράδειγμα "στις 08:10" (στις 8:10 π.μ. τοπική ώρα) μεταδίδεται: "στις Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Τοπική Ώρα".