Ο Αριθμός του Κινητού Inmarsat (IMN) είναι ο αριθμός του συνδρομητή ο οποίος χρησιμοποιείται για την κλήση του τερματικού. Εκτελεί ακριβώς την ίδια λειτουργία με έναν τηλεφωνικό αριθμός. Για να αποκτήσετε έναν IMN και να ενεργοποιήσετε ένα σταθμό Inmarsat πρέπει να επιικοινωνήσετε με ένα Σημείο Εξυπηρέτησης για Ενεργοποίηση (PSA).

Το PSA είναι μια οντότητα που έχει υπογράψει σύμβαση με τον Inmarsat για την ενεργοποίηση και συντήρηση των αρχείων και των λογαριασμών των τερματικών Inmarsat. Σε μερικές περιπτώσεις ένα PSA μπορεί να είναι μια μονοαπευθυντική θυρίδα για ενεργοποίηση υπηρεσιών, παροχή εξοπλισμού για τα τερματικά και υποστήριξη πελατών. Το PSA μπορεί να μην λειτουργεί υποχρεωτικά στη χώρα όπου είναι καταγεγραμένο το σκάφος, αλλά το PSA πρέπει να υπακούει στο κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το τερματικό του Fleet πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές των εθνικών αρχών αδειοδότησης. Το PSA είναι υπεύθυνο για την επιβολή των προδιαγραφών των εθνικών αρχών αδειοδότησης.

Η άμεση αναγνώριση από τους SES είναι δυνατή λόγω του διακριτού αριθμού ταυτότητας κάθε δορυφορικού συστήματος. Για τα συστήματα Β, C και Μ περιλαμβάνει ένα MID μετά το αρχικό ψηφίο που ακολουθείται από οποιαδήποτε πέντε ψηφία (συνήθως συνδυάζεται με την MMSI). Οι αριθμοί ταυτοτητας του συστήματος Fleet ξεκινούν με 76 ή 60 και ακολυθούνται από επτά ψηφία.

Μερικά παραδείγματα:
  • Πλοία με Inmarsat-B: COSTA CLASSICA 324798181; MAERSK ABERDEN 347700140
  • Πλοία με Inmarsat-C: SEA EMPRESS 431252310; MAERSK ABERDEN 447701033
  • Πλοία με Inmarsat-Fleet 77: SEA EMPEROR 600935012, 764848792; LUCIJA 600958665, 764881430
Οι ταυτότητες των πλοίων και των CRS διατίθενται στην ιστοσελίδα της ITU (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en), στη βάση δεδομένων MARS (Θαλάσσιο κινητό Σύστημα Πρόσβασης και Ανάκτησης). Εκεί μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για κάθε πλοίο με καταγεγραμένο σταθμό ασυρμάτου. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα για το σήμα κλήσης, την MMSI, τους αριθμούς Inmarsat ενός πλοίου και πολλά περισσότερα.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM