Το Σήμα Κλήσης είναι μια μοναδική αλφαριθμητική ταυτότητα που ανήκει στο σκάφος και λειτουργεί όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έτσι το Σήμα Κλήσης επιτρέπει τη διάκριση δύο σκαφών με ίδια ονόματα. Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία φωνητικής κλήσης στον ασύρματο VHF.

Αυτά τα Σήματα Κλήσης εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα καταχώρησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μια βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του, κλπ.

Αν ένα σκάφος δεν έχει δικό του Σήμα Κλήσης, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να κάνει αίτηση για Σήμα Κλήσης στις αρμόδιες αρχές, πριν χρησιμοποιηθεί ένας νέος ασύρματος VHF στο σκάφος.

Κάθε Σήμα Κλήσης ξεκινά με το αλφαριθμητικό πρόθεμα που υποδεικνύει την εθνικότητα, π.χ. τα προθέματα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO και ZQ. Το πρόθεμα συνήθως ακολουθείται από δύο ή τρεις αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Για παράδειγμα το Σήμα Κλήσης του Queen Mary 2 των Cunard Lines είναι W6RO.

Οι CRS (Παράκτιοι Ραδιοσταθμοί) έχουν δικό τους Σήμα Κλήσης γιατί έχουν δικούς τους ασυρμάτους VHF και μπορεί να κληθούν από τους ασυρμάτους VHF οποιουδήποτε σκάφους.

Για παράδειγμα το Σήμα Κλήσης του CRS του Νίτον στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι GNI.

Όλα τα προθέματα των Σημάτων Κλήσεις διατίθενται στο παράρτημα.


Οι ταυτότητες των πλοίων και των CRS διατίθενται στην ιστοσελίδα της ITU (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en), στη βάση δεδομένων MARS (Θαλάσσιο κινητό Σύστημα Πρόσβασης και Ανάκτησης). Εκεί μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για κάθε πλοίο με καταγεγραμένο σταθμό ασυρμάτου. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα για το σήμα κλήσης, την MMSI, τους αριθμούς Inmarsat ενός πλοίου και πολλά περισσότερα.
Última atualização: sábado, 25 Abr 2020, 19:50