Η ραδιοεπικοινωνία, που είναι επίσης γνωστή ως RT (Ραδιοτηλεφωνία), χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να στείλει τα ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων εντός του εύρους ραδιοσυχνοτήτων. Συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός ταλαντώσεων ενός κύματος ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT δουλεύει στο θαλάσσιο εύρος ραδιοσυχνοτήτων VHF, που εκτείνεται από τα 156MHz έως τα 174 MHz.

Το μήκος κύματος των συχνοτήτων εντός του εύρους των ραδιοσυχνοτήτων δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Μήκος κύματος [m] = Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό (300 x 106 m/s) / Συχνότητα [Hz=1/s]

Παράδειγμα: Το μήκος κύματος της συχνότητας των 160 MHz είναι (300 x 106) / (160 x 106 ) = 1,875 m

Το μήκος κύματος των συχνοτήτων εντός του εύρους VHF είναι περίπου 2 m. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το μήκος μιας κεραίας VHF (δίπολη κεραία) ενός ασυρμάτου VHF δε χρειάζεται να είναι μακρύτερο από το μισό αυτού του μήκους, περίπου 1 m, γεγονός που καθιστά τη ραδιοεπικοινωνία VHF κατάλληλη για όλα τα σκάφη, από τα μεγάλα επιβατηγά πλοία μέχρι τα μικρότερα αλιευτικά σκάφη ή τις θαλαμηγούς.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τόσο μικρού μήκους κύματος έχουν την τάση να ταξιδεύουν ή να μεταδίδονται σε μια σχεδόν ευθεία γραμμή ανάμεσα στον Tx και στον Rx και εκτείνονται πέραν του ορατού ορίζοντα (απόσταση ορατότητος). Αυτά τα κύματα χώρου όπως ονομάζονται δεν περνούν μέσα από αντικείμενα όπως λόφοι ή μεγάλα κτίρια, αλλά μπορεί να αντανακλούνται από αυτά. Γι' αυτούς τους λόγους είναι προτιμότερο να τοποθετείτε την κεραία VHF στο ψηλότερο σημείο του σκάφους για να έχει την καλύτερη εμβέλεια επικοινωνίας.Τοποθετήστε το ποντίκι σε οποιοδήποτε σκάφος ή στον πύργο CRS Tx/Rx και θα δείτε ότι το κόκκινο σκάφος βρίσκεται εκτός της εμβέλειας ραδιοεπικοινωνίας του πύργου CRS Tx/Rx. Όλα τα άλλα σκάφη μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου με τον πύργο CRS Tx/Rx, είτε γιατί είναι πιο κοντά στον CRS από το κόκκινο σκάφος, είτε γιατί οι κεραίες τους είναι αρκετά ψηλά για να έχουν καλή απόσταση ορατότητας από αυτόν. Αν το κόκκινο σκάφος βρισκόταν εκτός της εμβέλειας των άλλων σκαφών, τότε δε θα ακούγονταν τα σήματα κινδύνου, ασφαλείας ή οι τακτικές ειδοποιήσεις ή κλήσεις του.

Η εμβέλεια των ραδιοεπικοινωνιών VHF (απόσταση κεραίας από τον ορατό ορίζοντα) υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο (το σύμβολο √ είναι η τετραγωνική ρίζα):

Εμβέλεια [NM] = 2,25 x √ ύψος της κεραίας [m]

Κατά τον υπολογισμό της εμβέλειας ανάμεσα σε δυο κεραίες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εύρος και των δύο κεραιών. Ο τύπος φαίνεται παρακάτω:

Εμβέλεια μεταξύ δύο κεραιών [NM] = 2,25 x (√ ύψους της κεραίας Ι [m] + √ ύψους της κεραίας II [m])

Παράδειγμα: η εμβέλεια της κεραίας του σκάφους (30 m πάνω από τη θάλασσα) και της κεραίας του CRS (62 m πάνω από τη θάλασσα) είναι 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM

VHF transmission range

Η εμβέλεια των ραδιοεπικοινωνιών VHF στη θάλασσα μπορεί να ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων τύπων σκαφών και ανάμεσα στα διάφορα είδη σκαφών και CRS. Αυτό οφείλεται στα διάφορα ύψη κεραιών (σε μέτρα) που χρησιμοποιούνται και εξαρτώνται από το μέγεθος των σκαφών και τις θέσεις των CRS. Σε κανονικές ραδιοσυνθήκες, η αναμενόμενη εμβέλεια ραδιοσυχνοτήτων στο VHF κανονικά αναμένεται να είναι από 20 έως 30 NM.

Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται μεταξύ των 156 MHz και 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και από το VHF CH 60 έως VHF CH 88.