Κάθε σταθμός ασυρμάτων σε πλοίο πρέπει να διαθέτει άδεια από τις αρχές στις οποίες ανήκει το σκάφος. Η χρήση τέτοιου εξοπλισμού χωρίς άδεια είναι παράνομη.

Με την άδεια κάθε σκάφος αποκτά ένα επίσης σήμα κλήσης και μία MMSI. Αν ένα σκάφος έχει τέλεξ ή σταθμό Inmarsat station, παρέχεται επίσης ο επιλεκτικός αριθμός ή ο αριθμός ταυτόποίησης.

Στην πλειοψηφία των κρατών η άδεια ασυρμάτου είναι ισόβια για το πιστοποιημένο μέρος και ισχύει για όσο παραμένουν σωστά τα στοιχεία της άδειας ή μέχρις ότου ανακληθεί η άδεια από τις αρχές ή παραδοθεί από τον αδειούχο.

Το περιεχόμενο της άδειας του ασυρμάτου:
 • Ονομα πλοίου
 • Σήμα κλήση και αριθμός ταυτοποίησης
 • Ιδιοκτήτης
 • Συχνότητες εργασίας
 • Ισχύς εκπομπής
 • Είδος εκπομπής
 • Κατηγορία αντιστοιχίας
 • Άλλες προδιαγραφές
 • Ημερομηνία επικύρωσης
 • Εναλλακτικές (αν το πλοίο έχει τέτοιο εξοπλισμό):
 • Επιλεκτικός αριθμός (για τέλεξ)
 • Αριθμός Inmarsat (για σταθμούς Inmarsat)
 • Προδιαγραφές Gmdss (μόνο για σκάφη της SOLAS ή άλλων εθνικών προδιαγραφών):
 • Θαλάσσια περιοχή Gmdss
 • Διαθεσιμότητα εξοπλισμού (στρατηγική συντήρησης)
 • Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό χειρισμού ασυρμάτου
 • Αρχείο εξοπλισμού.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM