Wszystkie odbiorniki są programowane, aby użytkownik mógł wyświetlać/drukować wybrany typ komunikatów. Prawie każdy typ wiadomości od A do Z może być ustawiony w jednym z dwóch trybów:
- RECEIVE mode - wyświetlany/drukowany typ komunikatu,
- IGNORE mode - nie wyświetlany/drukowany typ komunikatu.

Wiadomości typu A, B i D zwykle nie mogą być odrzucone (rekomendacja IMO określa, że wiadomości typu L też nie powinny być odrzucone).

W domyślnym trybie ustawień wszystkie typy wiadomości są odbierane.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Wybierz kolejno: NAVTEX Mode - Filter View - 518 Types Page lub NAVTEX Mode - Filter View - 490 Types Page.
Odbiornik NAVTEX umożliwia zaprogramowanie 5 różnych ustawień filtrów od nr 1 do 5. Wybór aktywnego ustawienia następuje przez naciśnięcie przycisku PRESET. Po wyborze ustawień mogą być one zmieniane wg potrzeb. Wybrane ustawienia są aktywne po przejściu do przeglądania komunikatów.
Zmiana ustawień następuje po naciśnięciu przycisków RIGHT/LEFT.
Dla każdego typu informacji można wybrać jedno z ustawień filtru:
  • On - wiadomości tego typu zawsze wyświetlana,
  • Off - wiadomości tego typu nigdy nie wyświetlana,
  • New - wiadomość tego typu wyświetlana po odebraniu - po zaznaczeniu jako przeczytana nie będzie się pojawiać.Ustawienie odbioru wiadomości type A - Nav Warnings na "New" i wiadomości typu L - Nav Warnings na "On" - po zaznaczeniu komunikatu typu A jako przeczytany - zostaje on usunięty