Wiedza teoretyczna o odbiorniku NAVTEX i praktyczna obsługa są pokazane za pomocą symulatora odbiornika NAV 6 Plus firmy McMurdo. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o tym symulatorze.


nav 6
Widok symulatora odbiornika NAVTEX NAV 6 Plus

Części symulatora:
  1. Wyświetlacz.
  2. Klawiatura.
  3. Symulator transmisji NAVTEX. Za przyciskiem jest zapisana informacja o symulacji następnej transmisji następującej po naciśnięciu przycisku.

Wyświetlacz

W dolnej części wyświetlacza znajduje się obszar menu przycisków programowanych. Napisy menu oznaczają funkcje poszczególnych przycisków w aktualnym trybie pracy odbiornika.

menu

status

Status urządzenia podany jest w formie serii ikon. Znaczenie ikon jest następujące:

icons

Symulator odbiornika NAVTEX pracuje tak, jak by był połączony z odbiornikiem GPS - pozycja GPS jest dostępna.

Klawiatura

Centralna grupa przycisków pełni funkcje nawigacyjne (UP, DOWN, LEFT, RIGHT). Przyciski programowane znajdują się poza klawiszami nawigacyjnymi. Aktualna funkcja przycisku jest pokazana w menu na dole wyświetlacza.
Przycisk MODE zmienia tryb pracy między trzema dostępnymi trybami (NAVTEX, SETUP i NAVIGATE - ostatni nie jest dostępny w symulatorze, gdyż nie ma nic wspólnego z systemem NAVTEX).
Przycisk VIEW zmienia widok w każdym trybie pracy. Jeśli widok ma wiele stron, są one wybierane z użyciem przycisku PAGE.
Przyciski mają znaczenie w zależności od kontekstu i pojawiają się cyklicznie; wielokrotne naciśnięcie powoduje powrót do tego samego przycisku. Gdy przycisk jest naciskany na wyświetlaczu pokazuje się jego aktualna funkcja.

Symulacja transmisji NAVTEX

Symulator symuluje odbiornik NAVTEX położony na Adriatyku.

position
Pozycja odbiornika NAVTEX: 43050'00''N 13035'00''E (czarna kropka)

To oznacza, że tylko trzy stacje nabrzeżne są w zasięgu: Triest, Split i Rzym, gdzie Triest jest stacją najbliższą. Każda z tych stacji nadaje informacje przeznaczone tylko dla żeglugi międzynarodowej na częstotliwości 518 kHz MF. Symulator odbiornika NAVTEX odbiera informacje z tych trzech stacji.

Nawigacja po menu

Symulator odbiornika NAVTEX może pracować prawie we wszystkich trybach, widokach, stronach i funkcjach zgodnie ze schematem na rysunku poniżej.


navigation
Menu navigation

Tryb pracy, widok, strona lub funkcja, w których symulator NAVTEX może być ustawiony, będą w następnych rozdziałach prezentowane przez zastosowanie wzoru:
"mode name" Mode - "view name" View - "page name" Page - "function name" Function,
na przykład: NAVTEX Mode - Sort View - Ascending Order - Type criteria

Wszystkie funkcjonalności poza: NAVTEX Mode - Print View, Navigate Mode, Setup Mode - NAVTEX View - Monitor Page i Setup Mode - Navigate View są dostępne w symulatorze.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM