Komunikat pilności (URGENCY)

Priorytet pilności jest "poniżej" priorytetu DISTRESS, ale "powyżej" wszystkich pozostałych i dotyczy bezpieczeństwa osób lub statku (np. pomoc medyczna). Komunikat ten jest nadawany w sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia i natychmiastowa pomoc nie jest wymagana lub w pełni uzasadniona.

Czasami trudno określić, czy nasza wiadomość kwalifikuje się jako alarmowa czy "tylko" pilna. Dla przykładu: jeżeli utraciliśmy zdolności manewrowe i za około 20 minut zdryfuje nas na skały, to z pewnością powinniśmy nadać komunikat alarmowy. Ale jeżeli do mielizny "dotrzemy" za około 4 godziny wtedy powinniśmy nadać wiadomość pilną.
Jako wiadomość pilną nadamy prośbę o poradę medyczną (Medico - kontakt z lekarzem za pośrednictwem stacji brzegowej), lub prośbę o transport medyczny (Medivac).

Łączność pilna składa się z wywołania pilności (wezwanie) i wiadomości pilnej. Wywołanie pilności jest początkowym wezwaniem lub procedurą tekstową. Wywołaniem pilności jest komunikat nadany na DSC w zakresie fal, który zapewni uzyskanie łączności. Wiadomość pilna jest z kolei kontynuacją przekazu w formie mówionej lub tekstowej.

Urgency communications procedure / Procedura łączności pilnej

Po nadaniu komunikatu pilności na MF/HF DSC powinniśmy dać czas operatorom innych stacji na odczytanie wiadomości, następnie na właściwej częstotliwości nadać wiadomość pilną zaczynając od zwrotu Pan Pan. Komunikat pilny na DSC może być "zaadresowany" do wszystkich stacji lub indywidualnie.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

POSITION (Vessel's position)

(Reason for call, Assistance required, Number of people onboard, Information that could help rescue)

OVER
Wzór wiadomości pilnej

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

POSITION 450 36' North 0130 32' East

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation

Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
Przykład wiadomości pilnej

Wysłanie komunikatu pilności i wiadomości na częstotliwości MF

Komunikat:
· Dostrój nadajnik przystawki DSC do częstotliwości kanału bezpieczeństwa (2187,5 kHz dla MF);
· Ustal odbiorców wezwania (grupowe, dla obszaru lub indywidualne)
· Ustal kategorię URGENCY komunikatu
· Ustal typ dalszej korespondencji (radiotelefonia lub teleks)
· Wyślij komunikat pilności
Po nadaniu komunikatu pilności należy rozpocząć nadawanie wiadomości we wskazany w komunikacie sposób

Wysłanie komunikatu pilności i wiadomości na częstotliwości MF

Komunikat:
· Wybierz odpowiednią częstotliwość do komunikacji biorąc pod uwagę właściwości propagacji (pora dnia itd.). Zakres 8 MHz może być dobrym wyborem na początek;
· Dostrój nadajnik HF DSC kanału do wybranego zakresu;
· Podaj lub wybierz rodzaj wywołania (grupowe, indywidualne, obszar geograficzny);
· W przypadku wybrania obszaru geograficznego wpisz jego granice;
· Podaj niezbędne dane włączając w typ dalszej komunikacji (radiotelefonia lub teleks);
· Wyślij komunikat DSC;
· Jeżeli komunikat adresowany jest do określonej stacji brzegowej wówczas poczekaj na jej potwierdzenie. Jeżeli nie uzyskasz potwierdzenia powtórz po kilku minutach wezwanie na innej częstotliwości.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF


     
1. Jeżeli radiostacja jest wyłączona włącz ją.
2. Wybierz przycisk MENU.
3. Wybierz opcję DSC CALL z SELECT MENU przyciskami-strzałkami.
4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK kiedy DSC CALL jest podświetlony.
5. W oknie on nazwie SELECT TYPE OF CALL wybierz AREA.
6. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
7. W oknie SELECT CATEGORY wybierz URGENCY przyciskami-strzałkami.
8. Zatwierdź przyciskiem OK.
9. W oknie ENTER WORK FREQ wpisz częstotliwości robocze (opcja CHANGE) lub zaakceptuj domyślne (OK).
10. Jeżeli wybierzesz zmianę częstotliwości, wprowadź je z klawiatury i zaakceptuj przyciskiem ENTER.
11. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
12. W następnym oknie o nawie DSC FREQ możesz wybrać częstotliwość na której będzie nadany komunikat DSC przyciskiem CHANGE FREQ.
13. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK.
14. W ostatnim oknie możesz sprawdzić wszystkie ustawienia łączności.
15. Jeżeli akceptujesz wybrane ustawienia naciśnij przycisk SEND

Odbiór komunikatu pilności

Statki, które odbierają komunikaty pilności na DSC adresowane do wszystkich statków NIE powinny potwierdzać ich odbióru lecz powinny dostroić odbiorniki do częstotliwości (i typu przekazu) wskazanej w komunikacie celem wysłuchania/odbioru wiadomości pilnej. Jeżeli w ciągu 5 minut nie nastąpi przekazanie wiadomości, stacja brzegowa powinna zostać o ile to możliwe powiadomiona o brakującej wiadomości. Po tym, normalna praca może zostać wznowiona.
Statki oraz stacje brzegowe, które prowadzą łączność na innych częstotliwościach niż te wskazane w komunikacie DSC mogą prowadzić ją nadal, pod warunkiem, że wiadomości pilne nie były adresowane do nich lub wszystkich stacji.

Odwołanie komunikatu pilnego

W przypadku gdy wiadomość pilna została wysłana do jednej lub większej liczby stacji i działania nie są już potrzebne, wówczas odwołanie komunikatu pilności powinno zostać nadane przez stację odpowiedzialną za łączność.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF (Time in UTC)

OVER

Wzór odwołania komunikatu pilnego