Będąc w morzu poza obszarem morskim A1 wszystkie statki niekonwencyjne powinny utrzymywać ciągły nasłuch na częstotliwości 2182 kHz. Radiostacja pozwala jednocześnie monitorować częstotliwość 2182 kHz i dowolną liczbę innych częstotliwości w szybko zmieniającej się sekwencji. Odbiornik pozostaje na częstotliwości, na której prowadzi się łączność. Częstotliwość może być ręcznie zmieniona na następną częstotliwość w skanowanej sekwencji lub usunięta ze skanowania.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Aby rozpocząć skanowanie wciśnij przycisk Sc.
Wciśnij przycisk NEXT - aby przejść do trybu skanowania
Wciśnij przycisk CHANGE - aby zmienić częstotliwość skanowaną
Wciśnij przycisk CANCEL - aby zaniechać skanowanie
Wciśnij przycisk STOP - aby zatrzymać skanowanie

Dostępne są następujące rodzaje skanowania.
Nasłuch telefonii:
Do 10 kanałów telefonii może być skanowanych.
Prędkość skanowania wynosi ok 1 kanał na 2 sek.
Multi nasłuch:
Pojedyncza częstotliwości DSC (najczęściej 2177 kHz) i do 10 kanałów telefonii.
Prędkość skanowania wynosi ok jeden kanał na 2 s. Częstotliwość DSC jest monitorowana podczas zmiany kanałów fonicznych.
Podwójnych nasłuch:
Pojedyncza częstotliwości DSC (najczęściej 2177 kHz) i bieżącą częstotliwość foniczną.
Częstotliwość DSC jest monitorowana podczas w interwale 2 sek.
Nasłuch DSC:
Do 6 częstotliwości DSC.
Prędkość skanowania wynosi ok. 6 częstotliwości DSC co 2 sek.
Rozpoczęcie skanowania i przejście przez poszczególne tryby skanowania, zmiana skanowanego kanału CH 242 w multi nasłuch z kanałem CH 252, wyłączenie skanowania
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM