Skuteczna łączności między radiostacjami będzie możliwa jeżeli obydwie będą dostrojone do tych samych częstotliwości. Częstotliwości simpleksowe nie są numerowane. Częstotliwości przeznaczone do komunikacji z lądem – stacjami brzegowymi (dupleksowe) są przypisane do kanałów wg następującego schematu:
  1. Zakres (2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 25 MHz) do którego należą częstotliwości stanowi jedną lub dwie pierwsze cyfry kanału
  2. Dwie następne cyfry tworzą kolejne numery kanałów w danym paśmie np. CH 401 jest pierwszym kanałem w paśmie 4 MHx, CH 1227 jest 27 kanałem w paśmie 12 MHz

W radiostacji MF/HF kanały najczęściej wybieramy klawiaturą numeryczną.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Naciśnij Ch przycisk, wpisz numer kanału na klawiaturze i zatwierdź wpis przyciskiem funkcyjnym SAVE.


Wybór kanału 401

Kanały użytkownika

Niektóre radiostacje MF/HF dają możliwość programowania kanałów użytkownika. Programowanie takie ma sens jeżeli użytkownik często korzysta z określonych częstotliwości.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

W radiostacji MF/HF można zaprogramować 199 kanałów użytkownika licząc od CH 1 do CH 199.
  • Aby wybrać istniejący kanał: naciśnij przycisk Ch, wprowadź numer kanału od 1 do 199 i naciśnij przycisk funkcyjny SAVE.
  • Aby zapisać nowy kanał wybrać żądaną częstotliwość Rx i Tx i tryb, naciśnij przycisk Ch, wprowadź numer kanału od 1 do 199 i naciśnij klawisz programowy STORE.
  • Aby zastąpić istniejący kanał nowymi częstotliwościami Rx Tx i tryb, naciśnij przycisk Ch, wprowadź numer kanału od 1 do 199 i naciśnij klawisz programowy REPLACE.
  • Aby usunąć istniejący kanał: wybierz kanał, przez naciśnięcie przycisku Ch, wprowadź numer kanału od 1 do 199 i naciśnij klawisz DELETE.
W radiostacji MF/HF kanały mogą być przypisane do stacji poprzez opcję STATION w polu MENU.


Zachowanie CH 1, wybór CH 401, zamiana CH 1 i usunięcie CH 1


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM