Komunikacja pomiędzy radiostacjami MF/HF będzie możliwa, gdy obydwie stacje będą dostrojone do tej samej częstotliwości. Częstotliwości w połączeniach statek-statek (Simpleks) nie są numerowane. Dlatego też muszą być wprowadzane ręcznie liczba po liczbie.
Zazwyczaj częstotliwości wprowadzane są przy użyciu klawiatury

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Naciśnij przycisk RX, aby wprowadzić nową częstotliwość odbiorczą Rx. Wprowadź nową częstotliwości za pomocą klawiatury. Po zakończeniu naciśnij Enter. Naciśnięcie klawisza ENTER jest możliwe także naciśnięciu przycisku OK.
Naciśnij TX, aby wprowadzić nową częstotliwość nadawczą Tx. Wprowadź nową częstotliwość i naciśnij przycisk Enter.
Naciskając klawisz programowy Rx można przekopiować częstotliwość Rx do Tx.
Naciskając klawisz programowy Tx można przekopiować częstotliwość Tx do Rx.
Naciśnięcie klawisza programowego powoduje usunięcie ostatniego wpisu.
Naciśnięcie klawisza CANCEL resetuje wyświetlacz.Wprowadzanie częstotliwości 2182.0 kHz dla Rx i Tx.