Sygnał wywoławczy jest unikalną literowo-cyfrową identyfikacją przypisaną do statku, której znaczenie jest podobne jak numer rejestracyjny samochodu. Dzięki sygnałowi wywoławczemu możemy odróżnić dwie jednostki posiadające tą samą nazwę. Jest on wykorzystywany jako jedna z form identyfikacji w łączności radiotelefonicznej.
Sygnały wywoławcze są nadawane przez administrację danego kraju na wniosek właściciela jednostki. W Polsce instytucją nadającą sygnał wywoławczy jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Każdy sygnał wywoławczy rozpoczyna się liter lub cyfr, które określają przynależność państwową jednostki. Na przykład polskie sygnały wywoławcze rozpoczynają się od: HF, SN-SR, 3Z. W skład sygnału wchodzą ponadto dwie lub trzy litery i cyfry.

Na przykład, sygnał wywoławczy statku szkolno-badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie to SNHA.

Również stacje brzegowe (Coast Radio Stations) posiadają sygnały wywoławcze.
Na przykład, sygnał wywoławczy polskiej stacji brzegowej Witowo Radio to SPS.
Oznaczenia poszczególnych krajów występujące na początku sygnałów wywoławczych można znaleźć w załączniku.

Oznaczenia i sygnały wywoławcze można znaleźć na stronie ITU (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en) w bazie danych MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System). Szczegóły danego statku (z zarejestrowaną stacją radiową) mogą tam być odnalezione. Baza danych zawiera między innymi sygnał wywoławczy statku, numer MMSI, numer Inmarsat i wiele innych pozycji.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM