1
2
3
4
5
6
7

NAVTEX CRS lerin ayrıntıları, ALRS Volume 5 de bulunabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM