Tüm alıcılar, kullanıcıya sadece seçtiği CRS lerden gelen mesajları görüntülemek/basılı çıktısını almak için programlama imkanı sunar. A-Z arasındaki her bir CRS tanıtım kodu aşağıdaki üç moddan birinde ayarlanabilir:
  • RECEIVE (AL) modu - Mesajlar görüntülenir/yazdırılır (kabul edilir),
  • IGNORE (REDDET) modu - Mesajlar görüntülenmez/yazdırılmaz (kabul edilmez),
  • GPS (AUTO) modu - Geminin mevkisine bağlı olarak RECEIVE veya IGNORE modu otomatik olarak seçilir. Ancak, GPS gibi harici seyir bilgilerinin beslenmesi gereklidir.
NAVTEX alıcılar genellikle tüm CRS lerden mesaj alacak şekilde ayarlanmıştır. Bu durum aşağıdaki interaktif animasyonda gösterilmektedir.Bir geminin Portpatrick NAVTEX CRS bölgesinde seyir yaptığı ve Malin Head NAVTEX CRS bölgesine doğru ilerlediği gösterilmektedir. NAVTEX CRS tanıtım kodları ihtiyaca göre 518 kHz veya 490 kHz frekanslarında alış yapmak üzere seçilebilir. Başlangıçta hepsi kabul edilir ve bunlar büyük harfle gösterilir. İhtiyacınıza göre kabul etmek/reddetmek için her birinin üzerine tıklayın. Siyah alanda, NAVTEX CRS tanıtım kodları ve CRS yayın mesafesi ayarlarına göre planlı yayın zamanlarında alınan NAVTEX mesajları hakkındaki temel bilgiler görünmektedir.

Yukarıdaki interaktif animasyonda gösterilen gemi Portpatrick CRS bölgesinden Malin Head CRS bölgesine seyir yaptığından, bu geminin 518 kHz frekansındaki mesajları sadece O ve Q tanıtım kodlu CRS lerden ve opsiyonel olarak da 490 kHz frekansındaki mesajları C tanıtım kodlu CRS den alması uygun olacaktır. Seyir mevkisi ve yönüyle bir alakaları olmadığından diğer bütün CRS lerden gelen mesajlar redddedilebilir.

NAVTEX alıcı simülatörü üzerinde uygulama

NAVTEX Mode -> Filter View -> 518 Stns Page veya NAVTEX Mode -> Filter View -> 490 Stns Page sayfasına gidin.
NAVTEX alıcısı 5 farklı filtre ayarının kullanılmasına imkan tanır, örn. 1-5 arası hazır filtre ayarları. Önceden yapılmış mevcut ayarlar PRESET tuşuna basarak değiştirilebilir. Önceden yapılan ayar (preset) seçildiğinde, mevcut filtre ayarları gerekli şekilde değiştirilebilir. Önceden yapılmış mevcut ayar için filtre ayarı, NAVTEX mesajları bir sonraki kez görüntülendiğinde uygulanacaktır.

Bir ayarı değiştirmek için, üzerine gidin ve SAĞ/SOL tuşuna basın.

Herbir CRS tanıtım kodu için filtre değerleri aşağıdakilerden birine ayarlanabilir:
  • On - Bu istasyondan gelen mesajlar her zaman görüntülenir,
  • Off - Bu istasyondan gelen mesajlar hiç bir zaman görüntülenmez,
  • Auto - Otomatik İstasyon Filtre (Auto Station Filter) ayarlarına göre, en yakındaki istasyonsa veya menzil içindeyse bu istasyondan gelen mesajlar görüntülenir.
Otomatik İstasyon Filtre ayarları aşağıdaki şekilde yapılabilir:
  • Mevcut mevkinize göre mesajlarını alabileceğiniz en yakın istasyona göre veya
  • Mevcut mevkinizin civarında mesajlarına ulaşabileceğiniz mesafedeki bütün istasyonlara göre.
Mesajları görüntülenebilecek tüm CRS tanıtım kodlarının yanında bir asteriks '*' işareti görünür.Menzil içindeki Otomatik İstasyon Filtresi (Auto Station Filter) konumundan En yakın (Nearest) konumuna geçiş ve Q tanıtım kodlu CRS yi 'On' durumuna ayarlama-bu işlemden sonra CRS Roma (R) dan gelen mesajlar bir daha görüntülenmeyecektir