Görüntülenen/çıktısı alınan mesajlar için maksimum hata oranı (eşik seviyesi) seçilebilir. Eşik seviyesinin üzerine çıkması durumunda, mesaj görüntülenmez/çıktısı alınmaz. Eşik seviyesi genellikle %30 civarında ayarlanır.

NAVTEX alıcı simülatörü üzerinde uygulama

Setup Mode -> NAVTEX View -> Options Page kısmına gidin, Error Threshold ayarına gelin ve ayarı değiştirmek için SAĞ/SOL tuşuna basın.
Hata Eşik Seviyesinin %30 a ayarlanması