Kullanıcı, tek frekaslı bir alıcı üzerinden bir mesajı alabilmek için 490 kHz frekansına geçebilir (planlı yayın zamanında) ve mesaj alındığında tekrar 518 kHz e dönebilir. Çift (dual) frekanslı bir alıcı ise kurulum ayarları sayesinde genellikle 518 kHz ve 490 kHz frekanslarının ikisini de aynı anda dinleyebilir fakat bu frekanslardan biri ve hatta ikisi birden kullanımdan çıkarılabilir.

NAVTEX alıcı simülatörü üzerinde uygulama

Simulatör çift frekanslı alıcıyı simüle etmektedir, dolayısıyla iki frekansı da alacak şekilde yapılmış olan ayarlar değiştirilebilir. Bu işlem için; Setup Mode -> NAVTEX View -> Options Page yolu takip edilerek NAVTEX Frekans ayarlarına girilir ve SAĞ/SOL tuşlarına basılarak ayarlar değiştirilebilir.NAVTEX alıcının sadece 518 kHz frekansını alacak şekilde ayarlanması