İki MF/HF telsizi arasında başarılı bir haberleşme tesis edilebilmesi için, her iki cihazın da alıcı ve vericilerinin doğru frekansa ayarlanmış olması gerekir. Gemi-gemi haberleşme frekansları (simpleks kanallar) numaralandırılmamıştır.Gemi-sahil haberleşmesine (dubleks) tahsis edilmiş frekanslar kanal esasına dayandırlmış olup aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:
1. Band numaraları (2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 25 MHz) kendisine ait frekansların ilk bir veya iki basamağından oluşurlar.
2. Takip eden iki numara ise bu bandda peşpeşe gelen kanal numarasını oluştururlar. Örneğin Kanal 401, 4 MHz. bandındaki ilk kanaldır, Kanal 1227 ise 12 MHz. bandındaki 27. kanaldır.
MF/HF telsizlerinde kanal numaraları genellikle numerik tuş takımı üzerinden girilir.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

Ch düğmesine basın, mevcut bir kanal numarasını girin ve SAVE tuşuna basın.


Kanal (CH) 401 seçimi

Kullanıcı kanalı

Bazı MF/HF telsizleri kullanıcı kanallarını destekler. Kullanıcı kanalları programlanabilir kanallar olup diğer kanallar gibi kolayca girilebilirler. Kullanıcı kanallarının en sık kullanılan kanallara programlanması kullanım kolaylığı sağlar.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

MF/HF telsiz üzerinde 1 den 199 a kadar 199 adet kanal programlanabilir.
  • Mevcut bir kanal seçmek için Ch düğmesine basın, 1 ile 199 arasında bir kanal numarası girin ve SAVE tuşuna basın.
  • Yeni bir kanalı hafızaya almak için istenilen RX ve TX frekansını ve modu girin, Ch düğmesine basın, 1 ile 199 arasında bir kanal numarası girin ve STORE tuşuna basın.
  • Mevcut bir kanalı değiştirmek için istenilen RX ve TX frekansını ve modu girin, Ch düğmesine basın, 1 ile 199 arasında bir kanal numarası girin ve REPLACE tuşuna basın.
  • Mevcut bir kanalı iptal etmek için önce Ch düğmesine basarak kanalı seçin, 1 ile 199 arasında bir kanal numarası girin ve DELETE tuşuna basın.
Kanallar, menüdeki STATIONS opsiyonu kullanılarak MF/HF telsizlerde istasyonlara da tahsis edilebilir.


Kanal 1 in hafızaya alınması, Kanal 401 in seçilmesi, Kanal 1 in değiştirilmesi ve Kanal 1 in iptal edilmesi


Senest ændret: lørdag den 25. april 2020, 19:50