İki VHF Telsiz arasındaki haberleşmenin sağlıklı olabilmesi için, her cihazdaki alıcı ve vericinin doğru frekansa ayarlanmış olması gerekir. Bu husus, VHF bandındaki her gönderme ve alma frekansı için uluslararası bir kanal (international VHF channel) numarası tahsis edilerek, kullanıcı için kolaylaştırılmıştır. Üzerinde DSC bulunmayan VHF telsizlerde kanal numarası genellikle çevrilen / dönen bir düğme ile girilirken; bütün diğer VHF telsizlerde (VHF radio) bu işlem genelde sayısal bir klavye ile yapılır. VHF telsizin ayarlanmış olduğu kanala ''çalışma kanalı'' denir.

VHF telsiz simülatör üzerinde uygulama

Klavyeyi kullanarak kanal numarasını girin. Eğer kanal seçiminiz 2 dakika içinde onaylanmazsa (E tuşuna basarak), VHF Telsiz bir önceki kanala geri döner.


VHF kanal çalışma frekansının Kanal 06’ ya (VHF CH 06) ayarlanması
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM