Fonetik Alfabe, sesli haberleşme sırasında, bir mesajın veya çağrı işaretinin, anlaşılması zor veya önemli ve kritik bölümlerinin harf harf kodlanması için kullanılır.

Fonetik Alfabe, İngiliz Alfabesinin harfleri için bazı özel kelimeler saptamıştır; bu sayede, ana dili farklı kişilerin de, mesaj alıp verirken, kelimeleri doğru iletmeleri ve mesajı anlamaları sağlanmış olur. Sonuç olarak, deniz haberleşmesi için oldukça önemli olan Fonetik Alfabe, ezberlenmiş olmalıdır. Fonetik alfabe, ICS(International Code of Signals - Uluslararası İşaret Kod Kitabı) ve
SMCP (Standard Marine Communicational Phrases - Standart ) Deniz Haberleşme Kalıpları)'nın bir bölümünü oluşturur.

FONETİK ALFABE

Harf


Telaffuz

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


RAKAMLAR

Kural olarak, Rakamlar ICS ve ITU Manual for use by the Maritime mobile and Maritime Mobile-Satellite Services tarafından kullanılmak üzere tanımlanan yayınlarına uygun olarak hecelenmelidir (bkz. aşağıdaki tablo).
Ancak, bu telaffuz oldukça kullanışsızdır. bu yüzden 2002 yılından bu yana
SMCP (Standard Marine Communication Phrases - Standart Deniz Haberleşme Kalıpları)'nin kullanımına müsade edilmiştir.

Number

Pronunciation

(SMCP)

Number

Pronunciation

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Decimal Point

DAY SEE MAL


Full Stop

STOP

Bir harf veya rakamın fonetik alfabedeki telaffuzunu duymak için harften önceki "oynat" tuşuna basınız.


"Spinaker'' kelimesinin yerine başka bir kelime koyun ve düğmeye basarak Fonetik Alfabedeki sesletilmesini dinleyin.

'Bir mesajın veya bir çağrı işaretinin bir kısmını harf harf kodlamadan önce, (I SPELL = Harf Harf Kodluyorum) kelimelerini söyleyin. Örnek olarak; ''Burası S5Z1'' iletisi, ''Burası S5Z1, Harf Harf kodluyorum Sierra Pentafive Zulu Unaone''. Mesajların bazı kısımları, çoğu zaman daima harf harf kodlanarak söylenir:
  • Mevki/Konum (Enlem ve Boylam), örnek olarak; ''Mevki 45 36 Kuzey 013 32 Doğu'' şöyle gönderilir ''Mevki Kartefour Pentafive derece Terrathree Soxisix dakika Kuzey, Nadazero Unaone Terrathree dereceTerrathree Bissotwo dakika Doğu'';;
  • Mevki (Bir noktaya olan kerteriz ve mesafe), örnek olarak; ''Mevki, Koper Şatosundan 2400 , 2 mil'' şöyle gönderilir: ''Mevki, Koper Şatosundan Bissotwo Kartefour Nadazero derece, Bissotwo mil'';
  • Rota, örnek olarak; ''Rotam 0950" şöyle gönderilir: ''Rotam Nadazero Novenine Pentafive derece'';
  • Sürat, örnek olarak; ''Süratim 14 knot dur'' şöyle gönderilir: ''Süratim Unaone Kartefour knot'';
  • Zaman, örnek olarak; ''saat 0810’ da (Yerel saatle 8:10 AM - LT 8:10 AM) şöyle gönderilir: ''Saat, Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Yerel Zaman''.