Çağrı İşareti; kendine özgü bir alfanümerik (sayılar ve harflerden oluşan klavye karakterleri) tanıtım biçimi olup, ait olduğu gemi için otomobil kayıt/sicil numarası gibi bir işlevi vardır.

Çağrı işareti, geminin asıl ismini anlamanın güç olduğu zamanlarda da faydalıdır. Bu tanıtım işleminin manası, bütün haberleşme sistemleri üzerinde kullanılabilmesidir.

Çağrı İşareti, aynı ismi taşıyan iki ayrı geminin de böylece ayırt edilmesini sağlar. Bu Çağrı İşareti; geminin kayıtlı olduğu ülkenin uygun makamları tarafından verilir ve buradan girerek, gemi ile ilgili bilgiler, gemi sahibi vb. bilgilerin bulunduğu bir veri tabanına da ulaşılabilir.

Eğer bir geminin kendi Çağrı İşareti yoksa, o gemide yeni bir haberleşme cihazlarını kullanılmaya başlanmadan önce gemi sahibi uygun makamlara başvurarak bir Çağrı İşareti istemelidir.

Her Çağrı İşareti, milliyeti belirten alfanümerik bir önek ile başlar. Örnek olarak, İngiltere'ye tahsis edilmiş olan ön ekler, 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO ve ZQ'dur.

Ön ekten sonra, genellikle iki (2) veya üç (3) karakter yer alır. Örnek olarak; Cunard Deniz Yolları Queen Mary 2’ nin Çağrı İşareti W6RO’ dur.

CRS(Coast Radio Stations-Kıyı Telsiz İstasyonu)’ları da karasal iletişim yaparlar. her hangi bir gemi telsiz istasyonu tarafından çağrılabileceği kendilerine ait Çağrı İşaretleri vardır; örneğin; İngiltere'deki Niton CRSCoast Radio Stations-Kıyı Telsz İstasyonu)'ın çağrı işareti " GNI" dır.


Bütün Çağrı İşareti önekleri listesi aşağıdaki linkte bulunabilir:

Bütün gemi tip tanıtıcıları, MARS (Maritime Mobile Access and Retrieval System) bir veritabanı olarak adlandırılan ITU web sitesi (www.itu/ITU-R/go/mars/en)'da mevcuttur.

Her gemi için telsiz istasyonunda kayıtlı detaylar buradan bulunabilir. Bu veri tabanında gemilerin çağrı işaretleri, MMSI numaraları, Inmarsat numaraları ve daha fazlası bulunmaktadır.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM