CRS’ ler (Kıyı Telsiz İstasyonları - Coastal Radio Stations), karada konuşlanmış deniz telsiz istasyonları olup, tehlike frekanslarını denetlerler, telsiz radyo trafiğini koordine ederler, gemi-gemi ve gemi-sahil haberleşmesinde aracılık yaparlar. Çoğunun uzaktan kontrol edilen istasyonları da vardır (yalnızca alıcılar ve vericiler) ; bunlarla VHF DSC kapsamındaki (GMDSS Deniz Sahası A1) ve bunlara ilaveten, MF DSC kapsamındakli(GMDSS Deniz Sahası A2) veya HF DSC kapsamındaki(GMDSS Deniz Sahası A3 ve A4) sahaları devamlı şekilde dinleyerek kıyısal suların kapsama alanlarını arttırırlar.

CRS’ lerde; bir geminin konumunu bulmak veya o gemiye, VHF telsiz sinyaline bağlı olarak gerçek mevkii hakkında bilgi vermek için yön bulucu cihaz (Direction Finder) bulunabilir.


Bazı CRS’ ler; MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centers - Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri) ve MRCC (Maritime Rescue Sub Centers - Deniz Kurtarma Alt Merkezleri) olarak sınıflandırırlar ve ayrıca bütün SAR (Search and Rescue - Arama Kurtarma) faaliyetlerini düzenlerler.

Bazı CRS’ ler; MSI (Deniz Emniyet Bilgileri - Maritime Safety Information) yaydıkları için NAVTEX CRS’ leri olarak da sınıflandırılırlar, çünkü MSI kapsamındaki seyir uyarıları, meteoroloji uyarıları ve gözlemleri ile; acil, tehlike ve öncelik mesajlarını NAVTEX bilgi sistemi içinde yayınlarlar.

Aşağıdaki harita, İngiltere kanalının ve Kuzey batı Avrupa'nın bütün CRS’ leri içermektedir. Her CRS’ ye MMSI numarası da eklenmiştir. Siyah ile gösterilen çizgiler, uzaktan kumanda edilebilen CRS'leri göstermektedir.

CRS’ ler tarafından sürekli olarak VHF DSC kapsama alanında bulundurulan kıyı suları sahaları (GMDSS Deniz Sahası A1), kırmızı renk ile MF DSC kapsama alanında bulundurulan sahaları (GMDSS Deniz Sahası A2) yeşil renk ile, HF DSC kapsama alanıları ise (GMDSS Deniz Sahası A3) mavi renk ile işaretlenmiştir.


1

Bütün Kıyı İstasyonlarının (CRS) haritalarını Ek'te (Appendix) bulabilirsiniz:

Bütün Kıyı İstasyonlarının (CRS) detaylı bilgileri ALRS Volume 5 te bulunabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM