Uydu haberleşmeleri birkaç sistemle gerçekleşirmek mümkündür. Ancak, GMDSS'e uygun uydu haberleşme istemleri, özellikle AK haberleşmeleri için önemli olan, % 100 güvenirliliği garanti edebilir. Daha ucuz olan sistemler (de) mevcuttur, fakat bu sistemleri kullananlar bunların her zaman güvenilir olmadığını bilmelidirler.


Inmarsat

Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı (Inmarsat) ekvator üzerindeki mevkilerden dört sabit uydu vasıtasıyla tehlike ve emniyet mesajlarının uzay merkezli imkanlarla aktarımını sağlayan GMDSS bütünüdür. Inmarsat bir özel sektör işletmesidir. Bu uyduların kapsama alanları (ayak izlerini) Okyanus Bölgeleri olarak adlandırılır:

- Atlas Okyanusu Doğu Bölgesi (AOR-E)
- Pasific Okyanusu Bölgesi (POR)
- Hint OKyanusu Bölgesi (IOR)
- Atlas Okyanusu Batı Bölgesi (AOR-W)inmarsat

Uyduların kapsama alanı, Kutup Bölgelerinde seyreden gemiler için uygun değildir. Sistemin çalışması için bir ön koşul olan görüş mesafesinin (gözlem hattının) yaklaşık kuzey ve güney çok nadiren (uydu ufuk çizgisi üzerinde en az 5 derecelik bir açıyla olmalıdır) 70 derecenin üstünde olmasıyla mümkündür.


Inmarsat sistemi, gerekli olan GMDSS işlevlerinin sağlanabilmesi için üç terminal sistemi üzerine yapılandırılmıştır. Bunlar : Inmarsat-B, Inmarsat-C ve Inmarsat-Fleet (F77).

Inmarsat sistemi özellikle Deniz Bölgesi A3 için daha kullanışlıdır. Inmarsat gemi istasyonlarından gelen, Inmarsat sistemi vasıtasıyla Kurtarma Koordinasyon Merkezlerine (RCCs) otomatik olarak yönlendirilen tehlike uyarılarının, önceliği bulunmaktadır.

Böylece Imnarsat sistemi uzak mesafelerdeki denizlerdeki gemilerden gelen tehlike uyarılarını alır. Sistem ayrıca kıyı-gemi'den gelen EGC (Genişletilmiş Grup Çağrısı) ile tehlike uyarılarını, Inmarsat-C biriminin bir bölümü olarak, ya da Inmarsat-Fleet veya Inmarsat-B bağlantıları ile temel teleks grup çağrılarını alır.

Uydu sisteminin üçüncü işlevi AK (Arama ve Kurtarma) operasyonları esnasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmaktır.

Uydu sisteminin dördüncü işlevi Denizciler İçin Güvenlik Bilgilerini (MSI) yayınlamaktır. Bu sistem, kıyı istasyonunun gemileri uyardığı gibi, gemilerin de kıyı istasyonlarını (seyir ya da meterolojik tehlikelerle ilgili) uyarmaları şeklinde iki türlü gerçekleşir.

Sonunda uydu sisteminin çeşitli elemanları, genel telsiz haberleşmesi için, kıyıyla ilgili - telefon, Faks cihazı, teleks, e-mail, gibi tüm haberleşme sistemleri gemileri bilgilendirmek için zaman zaman olabilecek tehlike durumlarının uzman görüşü alınarak olması engelenebilir ya da kıyı istasyonalrından gerekli bilgi yayınları yapılarak, kullanılabilir.

Farklı sistemler farklı amaçlar doğrultusunda kullanılır. Inmarsat-C sadece teleks, e-mail gibi kısa metin mesajları için kullanılır. Öte yanda kullanıcı maliyeti oldukça düşüktür. Bu kaynak tüm gemiler için uygundur. Inmarsat-B sistemi tüm haberleşme çeşitlerine izin verdiği, sesli ve daha yaygın bilgi yayını yaptığı için, daha geniş kapsamlı ve daha pahalıdır. Elbette bu olanakları sağlaması, örneğin : anten gibi oldukça büyük ve ağır - oldukça geniş kapsamlı kaynakları gerktirir ve bu yüzden sistem küçük tekneler için uygun değildir. Inmarsat-Fleet sisteminin kendine özgü yararları vardır. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi için (33(cm), 55, ve 77) ölçülerinde üç adet antene ihtiyaç vardır. Bu üç anten sesli iletişimi sağlar, ancak bilgi yayınının (e-mail yoluyla gelen) kapsamı anten boyutuna bağlıdır. Doğal olarak, Fleet 33 küçük tekneler için uygundur. Noktasal ışık demeti, telekomünikasyon tabiriyle, özellikle güce (örneğin - yüksek alıcılığı olan bir antenden gönderilmiş) sinkronize olmuş, o yüzden sadece yeryüzündeki sınırlı bir coğrafik alanı kapsayacak, bir uydu sinyalidir. GMDSS uygunluğu açısından baktığımızda, Fleet 55 ve Fleet 33 için azaltılmış noktasal ışık demeti yayın alanı olacaktır.

Inmarsat-M ve Inmarsat mini-M daha hafif ve bu yüzden daha kolayca taşınabilen bir Gemi Yer İstasyonunun (SES-Ship Earth Station) kullandığı bir aygıttır. Bu sistemler GMDSS'e uygun sistemler değildir, çünkü dünya genelinde yayın alanları yoktur. Küçük boyutta cihaz olmanın avantajıyla, özellikle anten ile ilgili olarak ki, bu önemlidir ve bazı metinlerin yanısıra sesli iletişimde kullanılabilir. Inmarsat-M iki taraflı evrensel telefon, faks ve bilgisayar destekli haberleşmeleri içermesine karşın, mesajın direkt basımında kullanılamaz. Bu yüzden benzerliğine ve yararlarına rağmen, özellikle küçük tekneler için, en önemlisi tehlike yayınlarını almadaki Inmarsat-M GMDSS gerekliliklerini sağlayamaz, Bu nedenle GMDSS sisteminin bir parçası değildir.


Inmarsat Yer Bölümü

LES/CES

Kara Yer İstasyonları (LES-Land Earth Station), ki bunları ayrıca Kıyı Yer İstasyonları (CES-Coast Earth Station) olarak da adlandırılır, dünya üzerinde çeşitli ülkelerde telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına ait onlarca çalıştırılan istasyonlardır. Her bir okyanus bölgesinde konumlandırılmış birkaç LES istasyonu bulunmaktadır.

LES, gemi-kıyı, kıyı-gemi ve gemi-gemi bağlantıları kurarak uluslararası bir haberleşme santrali olarak görev yapar. LES sayesinde gemiden yapılan bağlantılar ile dünyanın her yeriyle görüşme sağlanabilir.


Normal iletişimi sağlamanın yanısıra, her bir LES istasyonunun acil haberleşmeler için Deniz Koordinasyon Kurtarma Merkezi (MRCC) ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Genellikle LES (istasyonu) Tıbbi Tavsiyenin gerekli olduğu durumlarda tibbi bir merkez ile bağlantıyı sağlayabilir.

Inmarsat LES ile ilgili MRCC listesi için Ekler'e bakınız.

SCC, NOC ve NCS

Her bir Okyanus Bölgesinde özel bir görevi olan bir LES (istasyonu) vardır ve buna da Şebeke Koordinasyonu İstasyonu (NCS-Network Coordination Center) denir. NCS'nin işlevi gemilere ve LES İstasyonlarına boş (kullanılmayan) bir çalışma kanalı tahsis etmektir. NCS özel bir uydudaki tüm çalışma kanallarının kontrolünü elinde tutar. Yapılacak bağlantı yoksa, LES istasyonu bir haberleşme için kanalı elinde tutamaz. Bu şekilde uydu hizmeti son derece etkin bir şekilde kullanılır.

Diğer iki LES istasyonunun özel işlevleri vardır : Şebeke Operasyon Merkezi (NOC-Network Operation Center) bütün haberleşme bağlantı işleminin yönlendirilmesinin işler durumda olmasına bakar. Uydu Kontrol Merkezi (SCC)-Satellite Control Center) dört Inmarsat bölgesindeki uyduların yerleştirilmesinden ve çalışmalarından sorumlu olan birimdir.

SCC, NOC ve NCS hepsi Inmarsat sistemi ile net ve güvenilir haberleşme işlevini sağlamak için birbirine bağlıdırlar. Uydu Kontrol Merkezi (SCC) ve Şebeke Operasyonları Merkezi (NOC) Londra'daki Inmarsat Merkezinde konuçlandırılmışlardır.

SES ve MES

Gemideki haberleşme birimine Gemi Yer İstasyonu (SES) denir.
Inmarsat sistemini ayrıca kara cep telefonu kullanıcıları ve uçaklar da kullanabilir. Bir SES/MES'den özel bir uydu araclılığı ile bir bağlantı sağlandığında, çağrı talebi gemi telsiz operatörünün bağlanmak istediği LES kimliğini içerir. NCS bir çalışma kanalı tahsis eder ve SES/MES' i bu kanalla görüşmek için yönlendirir.


Ultime modifiche: sabato, 25 aprile 2020, 19:50