Gemisinde telsiz istasyonu bulunduran her gemi bayrak devleti tarafından yetkilendirilmiş olmaldırı. Ruhsatsız olarak alınmaksızın bu gibi cihazların kullanımı yasadışıdır.

Gemi ruhsatı ile birlikte bir resmi çağrı işareti ve MMSI'a sahip olunur. Bir gemi bir teleks veya Inmarsat istasyonu ile donatılmış ise, seçmeli teleks numarası ve Inmarsat tanıtım numarası da sağlanır.

Ülklerin çoğunda, telsiz ruhsatları, ruhsatlandırılmış olan gemilerin ruhsat bilgileri ömrü boyunca veya Ruhsatın yetkililer tarafından iptal edilmesi veya ruhsat sahibinin ruhsatı teslim etme zamanına kadar geçerliliğini sürdürerek uzun süre aynı kalır.


Telsiz ruhsatının içeriği:
 • Geminin adı
 • Çağrı işareti ve tanıtıcı numarası
 • Geminin sahibi
 • Çalışma frekansları
 • Çıkış gücü
 • İletişim tipi
 • Haberleşme kategorisi
 • Diğer hususlar
 • Geçerlilik tarihi
 • Seçenekler (Gemi bu tip (aşağıdaki) cihazları taşıyorsa):
 • Seçmeli çağrı numarası (Teleks için)
 • Inmarsat numarası (Inmarsat istasyonu için)
 • GMDSS gereklilikleri (Sadece SOLAS veya ulusal gereksinimler kapsamındaki gemiler için):
 • GMDSS deniz sahası
 • Mevcut cihazlar (bakım stratejisi)
 • Gerekli olan en az telsiz personeli
 • Cihaz kayıtları.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM