SOLAS sözleşmesinin kuralları altında bulunmayan ticari ve yolcu gemileri telsiz operatörleri, uzun mesafeli haberleşme aygıtları (MF/HF radio) veya uydu cihazı ile minimum standartlarda donatılmış olmalıdır. Bu standart GMDSS LRC (Long Range Certificate-Uzun Mesafe Yeterliği)'dir.


Bu nedenle, bundan sonraki bütün bölümler, aşağıdaki cihazlar için nazari ve kullanma alıştırmalarını içermektedir:

LRC yeterliği ülke yetkilileri tarafından verilir. Gereklilikler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Avrupa'da bulunan ülkeler genellikle, CEPT/ERC/RECOMMENDATION 31-05 E ("Gemilere uygun deniz telsiz kullanıcıları yeterlikleri için uyumlaştırılmış sınav işlemleri, küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi frekans ve tekniklerinin kullanımı ve zorunlu olmayan temel emniyet sistemi") kurallarına uyarlar.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM