GMDSS sistemi, haberleşme teknolojisine ve kıyıya olan yakınlığına ve göre uluslararası harekat amaçlı olarak, dünyayı dört ana coğrafi Deniz Sahasına ayırır; bunlar, GMDSS Deniz Sahası A1, A2, A3 ve A4 dür. Denizde SOLAS kapsamındaki gemilerde taşınması zorunlu olan değişik tipteki telsiz haberleşme cihazlarının haberleşme menzili, genel olarak bu Deniz Sahalarının coğrafi sınırlarını belirler.


Aşağıdaki tablo, bütün GMDSS Deniz Sahaları için uydu ve telsiz haberleşmesi kapsama alanıyla ilgili bilgiler ile, SOLAS ’a dahil gemilerin telsiz cihazı taşıma zorunluluklarını içermektedir.
GMDSS Deniz Sahası

Coğrafi uydu ve telsiz iletişimi kapsama alanı

Telsiz ve uydu iletişim aygıtları

Otomatik ve taşınabilir telsiz aygıtları

A1

VHF Telsiz Telefonu takip eden Bir CRS(Kıyı Telsiz İstasyonu)’nin sürekli olarak VHF DSC(Sayısal Seçmeli Çağrı) kapsama, alanı içerisinde bulunduğu sahadır. (kıyıdan yaklaşık 20-30 Dz. Mili)

VHF telsizDSC and Telsiz telefon

NAVTEX alıcısı - MSI (Deniz Güvenlik Bilgileri)'ın Atomatik olarak alınması

406 MHz EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon-(Tehlike Konum Telsiz Etkin Yansıtıcısı)

SART (Search And Rescue Radar Transponder-Arama Kurtarma Radar Vericisi)

VHF elde taşınabilir telsiz

A2

A1 Deniz sahasının dışında

MF Telsiz Telefonu takip eden Bir CRS(Kıyı Telsiz İstasyonu)’nin sürekli olarak MF DSC(Sayısal Seçmeli Çağrı) kapsama, alanı içerisinde bulunduğu sahadır.

kıyıdan 150 deniz mili açığa kadar olan deniz sahasıdır,
Hatta bu kapsama alanı genellikle kıyıdan 400 deniz mili veya daha uzak olabilmektedir.

MF telsiz – DSC, Telsiz telefon ve Telex

ilaveten

A1 sahası için bulundurulması gerekli cihazlar dahil

406 MHz EPIRB

SART

VHF elde taşınabilir telsiz

A3

A1 ve A2 'nin dışında kalan deniz sahası

INMARSAT (Uluslararası Gezici Uydu Kuruluşu) uydularının kapsama alanında bulunan sahadır. Bu saha 700 Kuzey ve 700 Güney arasındadır,

HF (Yüksek Frekans) telsiz – DSC, Radyo Telefon ve Teleks

veya

INMARSAT B, C veya Fleet – uydu haberleşme sistemleri


Bunlara ilaveten

A3 Deniz Sahasında MSI ’nın alınması için bir sistem (EGC veya telsiz Teleks)

Bunlara İlaveten

Deniz Sahası A1 ve A2 için gerekli cihazlar

406 MHz EPIRB

SART

VHF elde taşınabilir telsiz

A4

A1, A2 ve A3'ün dışında kalan deniz sahası

700 Kuzey'in üstünde ve 700 Güney'in altında

HF telsiz – DSC, Radyo Telefon ve Teleks

Bunlara İlaveten

Deniz Sahası A1 ve A2 için gerekli cihazlar

406 MHz EPIRB

SART

VHF elde taşınabilir telsiz

Bütün GMDSS Deniz Sahaları için Telsiz Haberleşmesi kapsama alanları ve SOLAS kapsamındaki gemiler için bulundurulması zorunlu telsiz cihazları

SOLAS’a dahil gemilerin telsiz cihazı taşıma zorunlulukları ile ilgili ayrıntılar, Admirality Yayınları Cilt 5’de bulunabilir. (ALRS Volume 5)

R18-A-crop

Norveç haritası, Greenland ve Barents Denizi, GMDSS Deniz Sahası A1 (kırmızı), A2 (yeşil), A3 (mavi) ve A4 (gri) ile kodlandırılmıştır.

Yukarıdaki haritada da görüleceği gibi, İzlanda kıyıları boyunca belirtilen bir GMDSS Deniz Sahası A1 bulunmamaktadır. Bunun nedeni, İzlanda'nın, kıyılarında VHF MRCC ’leri faaliyete geçirmemiş olmasıdır. Buna karşılık, Norveç'in VHF MRCC'leri vasıtası ile, kıyılarına bitişik bir GMDSS A1 Deniz Sahaları vardır. İzlanda'nın en azından MF MRCC vardır ve bu yüzden İzlanda'nın kıyıları GMDSS Deniz Sahası A2 olarak tespit edilmiştir. Izlanda ve Norveç'in arasındaki kuzey bölümü MF MRCC ile kapsanmamıştır. Ancak bu bölge HF MRCC ile kapsama altına alınmıştır.

Bu saha aynı zamanda Inmarsat uyduları (70o Kuzey ve 70o Güney) ile kapsanmış ise, o zaman bu saha A3 sayılır. Aksi takdirde bu deniz sahası A4 olarak kabul edilir.

Yukarda bahsi geçen ve denizde emniyeti artıran telsiz cihazlarına, denizdeki pekçok kişinin hala güvendikleri mobil veya GMDSS kapsamında bulunmayan uydu telefonları dahil değildir. Kesinlikle dikkate alınması gerekli husus, bu cihazlar ticari hizmetlere yönelik üretilmişlerdir, denizde tehlike haberleşmesine sağlamak için üretilmemişlerdir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM