Telsiz iletişim cihazlarının gemilerde kullanılmaya başlanmasından sonra, denizde emniyet daha arttı. Başlangıçta, bir tehlike çağrısının Arama Kurtarma organizasyonlarına yönlendirilmesi iyi düzenlenmemişti. Esas olarak tahsisli frekansta gemiden gemiye bir uyarı yapılması söz konusuydu. Çoğu zaman mesaj alınmıyor veya tehlike mesajının yayınlanmasından sonra herhangi bir işlem yapılmıyordu.

Bu sorunu çözmek için GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi) ortaya çıkarıldı. GMDSS, IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) SOLAS (Denizde Can Emniyeti) sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Bu düzenek; denizde emniyeti arttırmanın ve tehlikedeki gemileri kurtarmanın kolaylaştırılması için, üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan bir dizi emniyet işlemi, cihaz tipleri ve haberleşme usülleridir. GMDSS kıyıda üslenmiş Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri (MRCC), Kıyı Radyo İstasyonları (CRS) ve yardıma ihtiyaç duyulan saha civarındaki gemileri radyo haberleşmesi ile uyarmak için bir dizi yöntem ve işlem içerir. Gemiden sahile tehlike uyarı sistemi, hızlı ve etkin bir Arama ve Kurtarma (SAR) harekatını garanti eder. Bütün Arama ve Kurtarma (SAR) faaliyetleri; normal olarak kıyı şeritlerini çevreleyen belirli deniz navigasyon sahalarında, MRCC (Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri) ve MRSC' ler (Deniz Kurtarma Alt Merkezleri) tarafından düzenlenir.

GMDSS ayrıca MSI (Deniz Emniyet Bilgileri)nin; CRS’lerden denizdeki gemilere otomatik olarak yayınlanmasını sağlar. Yine GMDSS, SOLAS kapsamındaki bütün gemilerin, çalıştıkları GMDSS Deniz Sahasına bağlı olarak taşımaları zorunlu olan telsiz cihazlarının hangileri olduğunu tanımlar. SOLAS kapsamındaki gemiler, 300 GT ve daha büyük bütün yük gemileri ile, bazı istisnalar dışında bütün yolcu gemileridir. SOLAS kapsamındaki gemilerin detaylı tanımları, Admiralty Yayınlarının 5.Cildinde (ALRS Volume 5) bulunabilir.

SOLAS kapsamında olmayan gemilerin, GMDSS Telsiz cihazı taşıma zorunlulukları olmamakla beraber, denizde emniyeti arttırması bakımından, onlar da artan bir oranda kullanacaklardır. Bazı ülkeler, kendi bayrağını taşıyan ve SOLAS kapsamında olmayan gemileri için geçerli olan yerel mevzuat ile GMDSS Telsiz cihazı taşıma zorunluluğunu birleştirmişlerdir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM