GMDSS-laitteiden virtalähteinä toimivat akut ja paristot. Ne ovat todella tärkeitä, sillä virransyötön loppuessa GMDSS-laitteet eivät toimi enää halutulla tavalla. Hätätilanteessa tämä voi olla erittäin vaarallista, joten paristot tulee pitää hyvässä kunnossa.

Paristot varastoivat sähköistä energiaa kemialliseen energiamuotoon. Kun paristoa käytetään virtalähteenä, sen sisällä tapahtuu kemiallinen reaktio. Paristo jatkaa sähkön tuottamista, kunnes kaikki kemikaalit on käytetty.

Paristojen ominaisuudet

Useimmat paristot on tehty yksittäisistä kennoista. Jokaisella paristolla (ja kennoilla, jotka muodostavat pariston) on positiivinen (merkitään +) ja negatiivinen (merkitään -) pää ja jokaisella kennolla on nimellinen jännite. Jännitteen yksikkö on V (voltti). Kennon tai pariston nimellinen jännite on sen keskimääräinen operointijännite. Jännite voi olla paljon korkeampi paristoa ladattaessa ja puolestaan huomattavasti matalampi verrattuna nimelliseen jännitteeseen pariston ollessa lähes tyhjä. Kuinka monta volttia nimellinen jännite sitten on? Tämä riippuu kennon kemiallisesta koostumuksesta. Esimerkiksi hapollisen kennon nimellinen jännite on aina 2 V.

Pariston kapasiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon virtaa voidaan varastoida paristoon. Pariston kapasiteettia mitataan virtamäärällä A (ampeeri), jonka paristo voi tarjota tunneissa. Yksikkö on Ah (ampeeritunti). Esimerkiksi täyteen ladattu 50 Ah:n paristo voi toimia 50 A:n laitteen virtalähteenä 1 tunnin ajan. Kaikki paristot menettävät osan kapasiteetistaan myös silloin, kun ne ovat laitteessa käyttämättöminä. Kemiallinen reaktio jatkuu käyttämättömässä paristossa, mikä kuluttaa hitaasti sähköntuotantoon tarvittavia kemikaaleja. Tämä johtaa säännölliseen kapasiteetin tai ladatun energian menetykseen. Energiahukan määrä vuodessa vaihtelee paristossa käytettävän kennotyypin mukaan.

Paristot yleensä liitetään yhteen sarjana ja/tai rinnakkain, jotta saataisiin tarvittavat pariston ominaisuudet.

Sarjakytkentä

Paristot on yhdistetty sarjaksi, jotta saataisiin koottua yhteen tarvittava nimellinen jännite. Useampien paristojen muodostaman yhden pariston jännite on kaikkien yksittäisten paristojen jännitteiden summa.

Batteries in series

Paristojen sarjakykentä

Yllä olevassa kuvassa neljä 1,2 V:n 1000 mA:n paristoa on kytketty sarjaksi. Paristot on kytketty toisiinsa langalla, positiivinen pää on kytketty viereisen pariston negatiiviseen päähän jne. Tämän ansiosta pariston nimellinen jännite kokonaisuudessaan on 4,8 V (1,2 V + 1,2 V + 1,2 V + 1,2 V) ja virtamäärä 1000 mA.

Rinnakkaiskytkentä

Paristot on kytketty yhteen rinnakkain, jotta saataisin koottua yhteen tarvittava virtamäärä. Useampien paristojen muodostaman pariston virtamäärä on kaikkien yksittäisten paristojen virtojen summa.

Batteries in parallel

Paristojen rinnakkaiskytkentä

Yllä olevassa kuvassa neljä 1,2 V:n 1000 mA:n paristoa on kytketty yhteen rinnakkain. Kaikkien paristojen positiiviset päät on kytketty yhteen ja vastaavasti negatiiviset päät on myös yhdistetty. Tämän ansiosta paristoyhdistelmän nimellinen jännite on 1,2 V ja virtamäärä 4000 mA (1000 mA + 1000 mA + 1000 mA + 1000 mA).

Sarja/rinnakkaiskytkentä

Sarja- ja rinnakkaiskytkentää käytetään yhdessä, jotta saataisiin koottua yhteen tarvittava nimellinen jännite ja virtamäärä.

Batteries in series and in parallel

Paristot rinnakkaiskytkennässä

Yllä olevassa kuvassa kaksi 1,2 V 1000 mA paristoa on kytketty kahteen sarjaan ja molemmat sarjat on puolestaan kytketty rinnakkain. Tämän ansiosta pariston nimellinen jännite on 2,4 V (1,2 V + 1,2 V) ja virtamäärä on 2000 mA (1000 mA + 1000 mA).

Paristojen piiriinkytkentä

Paristot tulee kytkeä oikealla tavalla piiriin positiivisen tai negatiivisen pään takia. Positiiviset päät tulisi kytkeä laitteiden positiivisiin liittimiin ja negatiiviset päät tulisi taas yhdistää laitteiden negatiivisiin liittimiin.

Väärin kytketty piiri vahingoittaa sekä paristoja että laitteistoa.

Última atualização: sábado, 25 Abr 2020, 19:50